Nácvičné diktáty 3. zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ

5 %

Nácvičné diktáty 3. zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ

Dienerová Eva

Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté vedomosti, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka.

Sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 3. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Vydavateľ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Počet strán 80
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788010036592
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/147901/nacvicne-diktaty-3-zo-slovenskeho-jazyka-pre-3-rocnik-zs
Sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 3. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Ďalšie z kategórie iné učebnice