Slovenské národné povstanie

5 %

Slovenské národné povstanie Slovensko a Európa v roku 1944

Syrný Marek (ed.)

Pri bližšom pohľade na dejiny druhej svetovej vojny si uvedomíme, že – v porovnaní s prelomovým rokom 1943 – na vojenské, ale tiež už aj na politické udalosti v Európe, bol bohatší rok 1944. Udiali sa v ňom najväčšie a najúspešnejšie ofenzívne operácie Spojencov ako vylodenie v Normandii a oslobodzovanie západnej Európy, či operácia Bagration a sovietsky postup do strednej Európy a na Balkán.

Zároveň sa odohrali aj rozhodujúce vojensko-politické akcie odboja či dovtedajších nemeckých satelitov – Varšavské povstanie, Slovenské národné povstanie, rumunský prevrat, prechod Bulharska či Fínska na stranu Spojencov a pod. Na východných i západných územiach, oslobodených od nemeckých armád, sa začal vytvárať nový povojnový život, zbavený nacizmu, fašizmu, rasizmu či autoritárstva. Najmä v Sovietmi oslobodených/obsadených krajinách však automaticky neznamenal návrat k predvojnovým politickým poriadkom a štruktúram, či k demokracii. Už v roku 1944 sa totiž položili prvé základy pre neskoršie rozdelenie kontinentu na prodemokraticky západnú a prosovietsku (komunistickú) východnú Európy. Práve s ohľadom na nedoceniteľný význam roku 1944 pre dejiny Slovenska a Európy, päťdesiatva autorov zo Česka, Izraela, Nemecka, Poľska, Slovinska, Spojených štátov amerických, Srbska a Slovensko sa rozhodlo spracovať problematikou kľúčovej udalosti moderných slovenských dejín – Slovenského národného povstania, v kontexte dobového európskeho vývoja. Nimi pripravené kapitoly ponúkajú pohľad na najdôležitejšie vojenské, politické, hospodárske, kultúrne a celospoločenské udalosti, procesyi osobnosti, ktoré pred sedemdesiatimi rokmi hýbali Slovenskom a Európou. Slovenský čitateľ má tak jedinečnú možnosť stretnúť sa v tejto publikácii nie iba s domácou provenienciou a percepciou slovenskej vojnovej a povstaleckej reality, ale môže nazrieť aj do vývoja, ktorý prebiehal v susednom Poľsku, českých krajinách, územiach bývalej Juhoslávie a podobne. Okrem toho má jedinečnú možnosť konfrontovať „naše“ vnímanie „našich“ národných dejín s pohľadom zahraničných historikov.

Vydavateľ muzeum SNP
Počet strán 751
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788089514304
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/145/slovenske-narodne-povstanie-slovensko-a-europa-v
Zároveň sa odohrali aj rozhodujúce vojensko-politické akcie odboja či dovtedajších nemeckých satelitov – Varšavské povstanie, Slovenské národné povstanie, rumunský prevrat, prechod Bulharska či Fínska na stranu Spojencov a pod. Na východných i západných územiach, oslobodených od nemeckých armád, sa začal vytvárať nový povojnový život, zbavený nacizmu, fašizmu, rasizmu či autoritárstva. Najmä v Sovietmi oslobodených/obsadených krajinách však automaticky neznamenal návrat k predvojnovým politickým poriadkom a štruktúram, či k demokracii. Už v roku 1944 sa totiž položili prvé základy pre neskoršie rozdelenie kontinentu na prodemokraticky západnú a prosovietsku (komunistickú) východnú Európy. Práve s ohľadom na nedoceniteľný význam roku 1944 pre dejiny Slovenska a Európy, päťdesiatva autorov zo Česka, Izraela, Nemecka, Poľska, Slovinska, Spojených štátov amerických, Srbska a Slovensko sa rozhodlo spracovať problematikou kľúčovej udalosti moderných slovenských dejín – Slovenského národného povstania, v kontexte dobového európskeho vývoja. Nimi pripravené kapitoly ponúkajú pohľad na najdôležitejšie vojenské, politické, hospodárske, kultúrne a celospoločenské udalosti, procesyi osobnosti, ktoré pred sedemdesiatimi rokmi hýbali Slovenskom a Európou. Slovenský čitateľ má tak jedinečnú možnosť stretnúť sa v tejto publikácii nie iba s domácou provenienciou a percepciou slovenskej vojnovej a povstaleckej reality, ale môže nazrieť aj do vývoja, ktorý prebiehal v susednom Poľsku, českých krajinách, územiach bývalej Juhoslávie a podobne. Okrem toho má jedinečnú možnosť konfrontovať „naše“ vnímanie „našich“ národných dejín s pohľadom zahraničných historikov.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny