Spracovanie blokád na ceste za plným potenciálom ľudskej duše Psychologická metóda sprevádzania ľudí - odblokovanie osobnostného a vzťahového

Kostelníková PhDr. Oľga

Autorka tejto e-knihy, PhDr. Oľga Kostelníková, je poradenská psychologička so 42 ročnou praxou. Kniha ašpiruje na odborný text, kombinovaný s osobnou výpoveďou.

Text je použiteľný pre praktických poradenských a klinických psychológov. Autorka predstavuje vlastný prístup, ktorý však nie je úplne nový, pretože je diagnosticky i terapeuticky kombináciou psychoanalytickej metódy a humanistického smeru v psychológii. Nová je práve kombinácia týchto zdanlivo protichodných smerov. Postup bol dlhodobo prednášaný na odborných výcvikoch a cizelovaný vo vlastnej praxi autorky. Základnou myšlienkou knihy je psychologické sprevádzanie klienta pri odblokovaní prekážok osobnostného rastu. Je kombináciou dvoch základných postupov. Prvým je heuristické spoločné objavovanie životného scenára klienta, so zameraním na poznanie a oslobodenie tzv. mentálnych vírusov. Druhým je hojenie starých rán duše pomocou pozvania klienta na cestu do svojho vnútra, ktorá je bezpečná, úctivá, objavná a hojivá. Najdôležitejšou metódou tejto premeny je práca so spomienkami, do ktorých energetickej stopy sa aktuálne vstupuje s vyrovnávajúcou emóciou napĺňajúcou rastovú potrebu, ktorá v minulosti ostala deprivovaná. Postup počíta tiež s tým, že klient je vedený k zmene myslenia, k práci s emóciami,k tomu, že pochopí a uchopí vlastné mentálne vírusy – škodlivé presvedčenia o sebe samom – a premení ich na osobnostný rast. Dielo obsahuje teóriu, kauzistické ukážky, praktické inšpirácie krok za krokom, ako aj prakticky využiteľné materiály pre diagnostiku a psychologický proces s klientom, ktoré možno pre vlastnú potrebu čitateľa kopírovať. Autorka sa rozhodla pre e-knihu z toho dôvodu, že je to rýchla realizácia diela a dôveruje kolegom čitateľom, že samostatne posúdia jej dlhoročné skúsenosti, ktoré chce odovzdávať ďalej.

Na stiahnutie v digitálnych formátoch EPUB, MOBIPDF ?
18,00 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ PhDr. Oľga Kostelníková
Počet strán
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/144899/spracovanie-blokad-na-ceste-za-plnym-potencialom-ludskej-duse
Text je použiteľný pre praktických poradenských a klinických psychológov. Autorka predstavuje vlastný prístup, ktorý však nie je úplne nový, pretože je diagnosticky i terapeuticky kombináciou psychoanalytickej metódy a humanistického smeru v psychológii. Nová je práve kombinácia týchto zdanlivo protichodných smerov. Postup bol dlhodobo prednášaný na odborných výcvikoch a cizelovaný vo vlastnej praxi autorky. Základnou myšlienkou knihy je psychologické sprevádzanie klienta pri odblokovaní prekážok osobnostného rastu. Je kombináciou dvoch základných postupov. Prvým je heuristické spoločné objavovanie životného scenára klienta, so zameraním na poznanie a oslobodenie tzv. mentálnych vírusov. Druhým je hojenie starých rán duše pomocou pozvania klienta na cestu do svojho vnútra, ktorá je bezpečná, úctivá, objavná a hojivá. Najdôležitejšou metódou tejto premeny je práca so spomienkami, do ktorých energetickej stopy sa aktuálne vstupuje s vyrovnávajúcou emóciou napĺňajúcou rastovú potrebu, ktorá v minulosti ostala deprivovaná. Postup počíta tiež s tým, že klient je vedený k zmene myslenia, k práci s emóciami,k tomu, že pochopí a uchopí vlastné mentálne vírusy – škodlivé presvedčenia o sebe samom – a premení ich na osobnostný rast. Dielo obsahuje teóriu, kauzistické ukážky, praktické inšpirácie krok za krokom, ako aj prakticky využiteľné materiály pre diagnostiku a psychologický proces s klientom, ktoré možno pre vlastnú potrebu čitateľa kopírovať. Autorka sa rozhodla pre e-knihu z toho dôvodu, že je to rýchla realizácia diela a dôveruje kolegom čitateľom, že samostatne posúdia jej dlhoročné skúsenosti, ktoré chce odovzdávať ďalej.

Ďalšie z kategórie psychológia