Profil 2/2020

Profil 2/2020

kolektív autorov

Časopis PROFIL súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. V súčasnosti vychádza v periodicite 4 čísla ročne s podporou Fondu na podporu umenia.

Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. EDITORIAL / FROM THE EDITOR INÝ POHĽAD NA PRÍRODU / DIFFERENT VIEWS OF NATURE Jozef Cseres: Stará bydliště: Prechádzky miznúcou krajinou / Old Addresses: Walking Through Disappearing Landscape PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL Martina Mäsiarová Dana Tomečková / Martina Mäsiarová: Volanie po stretnutí/ Calling for an Encounter RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS Peter Megyesi: Umenie mimo času / Art Beyond Time. Ivan Šafranko – Krištof Kintera Vendula Fremlová: Osobní, umělecké, historické… Martin Zet: Sochař Miloš Zet / Personal, Artistic, Historical… Martin Zet: Sculptor Miloš Zet Juraj Mojžiš: O zrnku piesku alebo na hrane diskurzu o obraze a slove / About a Grain of Sand or on the Edge of a Discourse About an Image and a Word FEM POZITÍV / FEM POSITIVE Alexandra Tamásová: Ildikó Pálová – Tehotná žena / Pregnant, 2009 ROZHOVOR / INTERVIEW Umenie pamäti. Rozhovor Vladimíry Büngerovej s Monikou a Bohušom Kubinským / The Art of Memory. Interview of Vladimíra Büngerová with Monika and Bohuš Kubinski RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW Miroslava Urbanová: Zaostrené na Čerevku / Focus on Čerevka

Vydavateľ Kruh súčasného umenia Profil
Počet strán 43
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/144888/profil-22020
Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. EDITORIAL / FROM THE EDITOR INÝ POHĽAD NA PRÍRODU / DIFFERENT VIEWS OF NATURE Jozef Cseres: Stará bydliště: Prechádzky miznúcou krajinou / Old Addresses: Walking Through Disappearing Landscape PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL Martina Mäsiarová Dana Tomečková / Martina Mäsiarová: Volanie po stretnutí/ Calling for an Encounter RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS Peter Megyesi: Umenie mimo času / Art Beyond Time. Ivan Šafranko – Krištof Kintera Vendula Fremlová: Osobní, umělecké, historické… Martin Zet: Sochař Miloš Zet / Personal, Artistic, Historical… Martin Zet: Sculptor Miloš Zet Juraj Mojžiš: O zrnku piesku alebo na hrane diskurzu o obraze a slove / About a Grain of Sand or on the Edge of a Discourse About an Image and a Word FEM POZITÍV / FEM POSITIVE Alexandra Tamásová: Ildikó Pálová – Tehotná žena / Pregnant, 2009 ROZHOVOR / INTERVIEW Umenie pamäti. Rozhovor Vladimíry Büngerovej s Monikou a Bohušom Kubinským / The Art of Memory. Interview of Vladimíra Büngerová with Monika and Bohuš Kubinski RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW Miroslava Urbanová: Zaostrené na Čerevku / Focus on Čerevka

Ďalšie z kategórie profil