Partizáni a Slovensko

5 %

Partizáni a Slovensko

Hruboň Anton, Krištofík Juraj (ed.)

Publikácia Partizáni a Slovensko vstupuje na knižný trh v „predvečer“ 70. výročia Slovenského národného povstania ako pokus o hodnotný príspevok k dejinám integrálnej súčasti domácej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny a jej reziduám po roku 1945. Kolektív trinástich autorov z rôznych vedeckovýskumných inštitúcií si uvedomuje, že téma predstavuje v súčasnom historickom diskurze „osie hniezdo“, no svojimi príspevkami má napriek tomu (či vari práve preto) neskromnú ambíciu obrúsiť extrémne hodnotenia a prispieť k skultúrneniu odborného dialógu vo svetle najnovšieho historického výskumu. Čitateľa do problematiky uvedú dva príspevky, ktoré v skratke rekapitulujú doterajšie historické bádanie o partizánoch v kontexte meniacich sa režimov a popisujú prvé skúsenosti Slovákov s partizánskou vojnou na území Sovietskeho zväzu.

Ďalších osem príspevkov v rámci druhého bloku má charakter prípadových štúdií o činnosti partizánov v jednotlivých regiónoch počas rokov 1944 – 1945. Prostredníctvom nich si čitateľ uvedomí viacvrstevnatosť témy a nutný individuálny prístup pri hodnotení bojového nasadenia partizánskych skupín. V treťom bloku sa dočíta o niektorých doteraz obchádzaných stránkach problematiky s povojnovým presahom, akými sú antisemitizmus v odbojových zložkách, miesto partizánov v kolektívnej pamäti či ich zobrazenie v socialistickej kinematografii.

Vydavateľ Spolok Slovákov v Poľsku
Počet strán 331
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374907453
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/14008/partizani-a-slovensko
Ďalších osem príspevkov v rámci druhého bloku má charakter prípadových štúdií o činnosti partizánov v jednotlivých regiónoch počas rokov 1944 – 1945. Prostredníctvom nich si čitateľ uvedomí viacvrstevnatosť témy a nutný individuálny prístup pri hodnotení bojového nasadenia partizánskych skupín. V treťom bloku sa dočíta o niektorých doteraz obchádzaných stránkach problematiky s povojnovým presahom, akými sú antisemitizmus v odbojových zložkách, miesto partizánov v kolektívnej pamäti či ich zobrazenie v socialistickej kinematografii.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny