Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945-1947)

5 %

Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945-1947)

Šmigeľ Michal

Kniha prináša informácie o málo známych skutočnostiach spojených s procesom opcie sovietskeho občianstva a presídlením slovenských Rusínov do ZSSR v rokoch 1945 – 1947, s ich životom na území západnej Ukrajiny a so snahami o návrat do historickej vlasti – Slovenska v 2. polovici 20. storočia. Na základe bohatého archívnehomateriálu, dobovej tlače, odbornej historickej spisby, memoárových prác a spomienok účastníkov udalostí autori podrobne mapujú proces výmeny obyvateľstva medzi ČSR a ZSSR na základe bilaterálnej dohody o opcii a vzájomnom presídlení obyvateľstva, podpísanej 10. júla 1946 v Moskve. Monografia polemizuje so staršími prácami, rozširuje doterajšie poznanie problematiky a prináša nové poznatky o pomeroch na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1945 – 1947 v súvislosti so situáciou rusínskej menšiny a samotný proces opcie a presídlenie slovenských Rusínov do ZSSR zaraďuje do kontextu riešenia národnostnej otázky na Slovensku v prvých rokoch po II. svetovej vojne.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Goralinga
Počet strán 340
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097004262
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/13509/opcia-a-presidlenie-rusinov-do-zssr-1945-1947

Ďalšie z kategórie európske dejiny