Trestné právo hmotné

Trestné právo hmotné Všeobecná časť

Marková Veronika, Strémy Tomáš

Publikácia predstavuje vysokoškolskú učebnicu trestného práva primárne určenú pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale zároveň aj pre študentov iných vysokých škôl, ktorí majú trestné právo zaradené ako súčasť svojho zamerania. Učebnica poskytuje základný výklad ustanovení Trestného zákona (jeho všeobecnej časti), pričom publikácia reaguje na všetky zmeny, ktorými trestné právo prešlo, pričom v niektorých prípadoch poukazuje aj dôvody prijatia príslušnej právnej úpravy.

Publikácia bola spracovaná v zmysle poslednej novely Trestného zákona účinnej ku dňu 1. augusta 2019. V jednotlivých kapitolách publikácie sú spracované inštitúty vzťahujúce s k trestnej zodpovednosti fyzickej osoby, ako aj právnickej osoby, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, vývinové štádiá trestného činu, súbeh a recidíva, trestná súčinnosť a účastníctvo, ako aj sankcie (tresty a ochranné opatrenia), či ďalšie súvisiace ustanovenia. Autori učebnice sa jej spracovaním snažili poskytnúť čitateľom základný pohľad na jednotlivé inštitúty s poukázaním na význam zákonných ustanovení. Je však nevyhnutné podotknúť, že nejde o podrobný výklad všetkých ustanovení všeobecnej časti TZ, ale o výklad zameraný na pochopenie jednotlivých inštitútov a ich prípadnú aplikáciu pri posudzovaní otázok týkajúcich sa základov trestnej zodpovednosti.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Čeněk Aleš
Počet strán 304
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788073807719
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/133564/trestne-pravo-hmotne
Publikácia bola spracovaná v zmysle poslednej novely Trestného zákona účinnej ku dňu 1. augusta 2019. V jednotlivých kapitolách publikácie sú spracované inštitúty vzťahujúce s k trestnej zodpovednosti fyzickej osoby, ako aj právnickej osoby, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, vývinové štádiá trestného činu, súbeh a recidíva, trestná súčinnosť a účastníctvo, ako aj sankcie (tresty a ochranné opatrenia), či ďalšie súvisiace ustanovenia. Autori učebnice sa jej spracovaním snažili poskytnúť čitateľom základný pohľad na jednotlivé inštitúty s poukázaním na význam zákonných ustanovení. Je však nevyhnutné podotknúť, že nejde o podrobný výklad všetkých ustanovení všeobecnej časti TZ, ale o výklad zameraný na pochopenie jednotlivých inštitútov a ich prípadnú aplikáciu pri posudzovaní otázok týkajúcich sa základov trestnej zodpovednosti.

Ďalšie z kategórie právo