Vydavateľ Karolinum
Počet strán 252
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/130754/cestina-pod-hakovym-krizem-2
V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití ajazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve veřejné správě, ve školství a ve vědě? Jak se změna politických poměrů odrážela na postojích obyvatel a na jejichkomunikačních strategiích? A jak vůbec vypadal jazyk (za) totality? Používání a fungování českého jazyka představuje doposud opomíjené téma výzkumu Protektorátu Čechy a Morava. Kniha Čeština pod hákovým křížem se snaží tuto mezeru zaplnit.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny