Vydavateľ Karolinum
Počet strán 282
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/130075/lexikalne-semanticke-konverze-ve-valencnim-slovniku
Výsledky analýzy jsou promítnuty do slovníkových hesel sloves a do explicitních pravidel pro popis změn v jejich syntaktické realizaci. Na příkladu lexikálně-sémantických konverzí je tak ilustrována nutnost úzké spolupráce slovníku a gramatiky při popisu jazykových jevů na syntakticko-sémantickém rozhraní.

Ďalšie z kategórie jazykoveda