Vydavateľ Karolinum
Počet strán 166
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/129252/genderove-aspekty-ve-slovanske-frazeologii-na-materialu-belorustiny-polstiny-a
V rámci svého výzkumu sleduje formální shody a rozdíly mezi jednotlivými jazyky, primárně se však snaží odhalovat odlišné a shodné rysy ve vnímání muže a ženy, jejich povahy a chování ve třech slovanských kulturách. Na základě klasifikace a hodnocení shromážděného materiálu podává podrobný popis konceptů "muž" a "žena" ve frazeologii. Práce mimo jiné řeší otázku, zda je možné hovořit o upozadění žen v jazyce ve frazeologické rovině a do jaké míry je tento jev ovlivněn sociálními faktory oproti faktorům ryze jazykového rázu.

Ďalšie z kategórie feminizmus / gender studies