Fonologické aspekty vývinu slovenčiny

5 %

Fonologické aspekty vývinu slovenčiny

Habijanec Siniša

Monografia obsahuje sedem štúdií, ktoré vznikli v rámci projektu Fenologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy, realizovaného v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v rokoch 2015 - 2018. Štúdie sú tematicky späté a zameriavajú sa na jednotlivé aspekty (fenologického vývinu slovenského jazyka).

Pri výskume vedúcom k ich vypracovaniu bol využitý bohatý materiál nárečového archívu dialektologického oddelenia ústavu, nie vždy náležite zohľadňovaný v diachrónnej slovakistike a slavistike.

Vydavateľ Veda
Počet strán 190
Rok vydania 2018
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022417105
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/124076/fenologicke-aspekty-vyvinu-slovenciny
Pri výskume vedúcom k ich vypracovaniu bol využitý bohatý materiál nárečového archívu dialektologického oddelenia ústavu, nie vždy náležite zohľadňovaný v diachrónnej slovakistike a slavistike.

Ďalšie z kategórie jazykoveda