Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

5 %

Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

Juhásová Jana

Monografia je v aktuálnom slovenskom literárnovednom kontexte zriedkavou genologickou prácou. Autorka v nej ponúka kompetentnú charakteristiku kresťanských litánií a vyznačuje žánre, z ktorých vznikli. Básnické formy litánií charakterizuje vo svetovom (Baudelaire, Breton, Halas, Nezval, Ginsberg) a následne v domácom kontexte (nadrealisti, básnici katolíckej moderny, povojnová až súčasná slovenská lyrika). Relevantne i objavne sa vyslovuje k tvorbe radu básnikov i diferencovaných poetík.

<p>Širšie a voľnejšie i voľné chápanie litanickej formy aj ako básne využívajúcej repetitívno-variačné postupy jej umožnilo reflektovať súčasnú poéziu v širokom zábere. (Ján Zambor) Kniha vyniká exaktnosťou, ale zároveň sa číta ako výborná esej s bohatým rozhľadom na tvorbu zahraničnej a domácej literatúry. Skrátka, ide tu o dôsledné uchopenie témy vo svojej pestrosti a komplexnosti. (Tibor Žilka)</p><p><img src="https://static.artforum.sk/media/redactorjs/litanicka-forma-od-avantgardy-po-sucasnost-jana-juhasova1.JPG"></p><p><img src="https://static.artforum.sk/media/redactorjs/litanicka-forma-od-avantgardy-po-sucasnost-jana-juhasova2.JPG"></p><p><img src="https://static.artforum.sk/media/redactorjs/litanicka-forma-od-avantgardy-po-sucasnost-jana-juhasova3.JPG"></p>

Vydavateľ Verbum
Počet strán 223
Rok vydania 2018
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788056105627
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/118194/litanicka-forma-od-avantgardy-po-sucasnost

Širšie a voľnejšie i voľné chápanie litanickej formy aj ako básne využívajúcej repetitívno-variačné postupy jej umožnilo reflektovať súčasnú poéziu v širokom zábere. (Ján Zambor) Kniha vyniká exaktnosťou, ale zároveň sa číta ako výborná esej s bohatým rozhľadom na tvorbu zahraničnej a domácej literatúry. Skrátka, ide tu o dôsledné uchopenie témy vo svojej pestrosti a komplexnosti. (Tibor Žilka)

Ďalšie z kategórie literatúra, literárna veda