Fraktál 2/2018

kolektív autorov

Nezávislý literárny časopis FRAKTÁL vznikol v januári 2018 ako odpoveď na inštitucionálne politiky niektorých stavovských štruktúr v literárnom živote na Slovensku. Publikuje všetky žánre súvisiace s literatúrou a vytvára priestor pre literárnu tvorbu a komunikáciu či kritickú diskusiu o nich, a to i v medzigeneračnom kontexte.

Minoritne sa zameriava aj na presahy do ďalších umeleckých, vedeckých a kultúrnospoločenských oblastí a usiluje o pomenúvanie systémových nedostatkov v kultúre či verejnom živote. Pravidelne prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu, neraz aj literárno- alebo umelecko-historickú tému v slovensko-českom jazykovom a kultúrnom kontexte, resp. autorskom obsadení. FRAKTÁL, t. j. jeho vydavateľ, redakcia a redakčná rada sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Časopis vychádza štyrikrát ročne v rozsahu okolo stopäťdesiat strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení redaktori, literárni vedci a významní autori/autorky slovenskej literatúry, ktorí sa pohybujú aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie FRAKTÁLU je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou. Šéfredaktorkou FRAKTÁLU je PhDr. Stanislava Chrobáková Repar, PhD., vydavateľom občianske združenie Fraktál.

Vydavateľ Fraktál
Počet strán 184
Rok vydania 2018
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/113933/fraktal-22018
Minoritne sa zameriava aj na presahy do ďalších umeleckých, vedeckých a kultúrnospoločenských oblastí a usiluje o pomenúvanie systémových nedostatkov v kultúre či verejnom živote. Pravidelne prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu, neraz aj literárno- alebo umelecko-historickú tému v slovensko-českom jazykovom a kultúrnom kontexte, resp. autorskom obsadení. FRAKTÁL, t. j. jeho vydavateľ, redakcia a redakčná rada sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Časopis vychádza štyrikrát ročne v rozsahu okolo stopäťdesiat strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení redaktori, literárni vedci a významní autori/autorky slovenskej literatúry, ktorí sa pohybujú aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie FRAKTÁLU je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou. Šéfredaktorkou FRAKTÁLU je PhDr. Stanislava Chrobáková Repar, PhD., vydavateľom občianske združenie Fraktál.

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká