Mnohosť trestnej činnosti

5 %

Mnohosť trestnej činnosti

Mencerová Ingrid

Predkladaná vedecká monografia všestranne, systematickya podrobne popisuje problematiku mnohosti trestnej činnosti, ktorá doposiaľ nebola na Slovensku komplexne spracovaná. Ide o prvé ucelené dielo zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s páchaním viacerých trestných činov jedným páchateľom.

Vedecká monografia sa zameriava na pojmové vymedzenie a špecifiká trestania súbehu a recidívy. Okrem trestnoprávnych aspektov, v prípade recidívy zohľadňuje aj kriminologické aspekty. Charakter trestnej činnosti páchateľa, ktorý pácha pokračovací trestný čin, ako aj procesnoprávne vnímanie každého čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu ako samostatného skutku predurčujú, aby v monografii s názvom Mnohosť trestnej činnosti bola venovaná pozornosť aj problematike pokračovacieho trestného činu. Autorka pri tvorbe monografie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doteraz známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom jej vlastnej vedeckej práce a formuluje závery a odporúčania.

Vydavateľ C. H. Beck
Počet strán 152
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089603176
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/11291/mnohost-trestnej-cinnosti
Vedecká monografia sa zameriava na pojmové vymedzenie a špecifiká trestania súbehu a recidívy. Okrem trestnoprávnych aspektov, v prípade recidívy zohľadňuje aj kriminologické aspekty. Charakter trestnej činnosti páchateľa, ktorý pácha pokračovací trestný čin, ako aj procesnoprávne vnímanie každého čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu ako samostatného skutku predurčujú, aby v monografii s názvom Mnohosť trestnej činnosti bola venovaná pozornosť aj problematike pokračovacieho trestného činu. Autorka pri tvorbe monografie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky doteraz známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom jej vlastnej vedeckej práce a formuluje závery a odporúčania.

Ďalšie z kategórie právo