Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku

5 %

Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku Monasteriologia Slovaca II

Kotrusová Júlia

Monografia sa zaoberá stredovekými dejinami kláštora sv. Jána Krstiteľa, ktorý patrí medzi najstaršie premonštrátske kláštory na Slovensku.

V práci sú predstavené počiatky premonštrátskej rehole v Jasove a okolnosti založenia kláštora, ktoré objasňujú vizitácie kanonikov. Pozornosť je venovaná aj vlastným dejinám konventu a jeho personálnemu obsadeniu, kde autorka uvádza chronologicky všetky zaznamenané mená kanonikov. Táto kapitola je v prílohe práce doplnená aj o prehľad prepoštov kláštora. Najrozsiahlejšiu časť monografie tvoria majetkové pomery kláštor v stredoveku. Územie, ktorým kláštor disponoval presahovalo územie troch uhorských žúp. Z majetkov kláštora je najväčšia pozornosť venovaná jeho centrálnemu majetku, obci Jasov. Obrovské územie, ktoré patrilo k základnému majetku prepoštstva bolo mnohokrát napádané susednými zemepánmi, ktorým patrí posledná kapitola práce. Medzi najväčších zemepánov prepoštstva v jeho okolí patrili Turnianske hradné panstvo, mestečko Moldava a banské mestečká Gelnica a Smolník.

Vydavateľ Typi Universitatis Tyrnaviensi
Počet strán 166
Rok vydania 2017
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788056800492
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/112167/dejiny-premonstratskeho-klastora-sv-jana-krstitela-v-jasove-v-stredoveku
V práci sú predstavené počiatky premonštrátskej rehole v Jasove a okolnosti založenia kláštora, ktoré objasňujú vizitácie kanonikov. Pozornosť je venovaná aj vlastným dejinám konventu a jeho personálnemu obsadeniu, kde autorka uvádza chronologicky všetky zaznamenané mená kanonikov. Táto kapitola je v prílohe práce doplnená aj o prehľad prepoštov kláštora. Najrozsiahlejšiu časť monografie tvoria majetkové pomery kláštor v stredoveku. Územie, ktorým kláštor disponoval presahovalo územie troch uhorských žúp. Z majetkov kláštora je najväčšia pozornosť venovaná jeho centrálnemu majetku, obci Jasov. Obrovské územie, ktoré patrilo k základnému majetku prepoštstva bolo mnohokrát napádané susednými zemepánmi, ktorým patrí posledná kapitola práce. Medzi najväčších zemepánov prepoštstva v jeho okolí patrili Turnianske hradné panstvo, mestečko Moldava a banské mestečká Gelnica a Smolník.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny