Vydavateľ Archimera
Počet strán 190
Rok vydania 2017
Jazyk Slovenčina, čeština, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097234133
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/110341/off-season
Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova predstava humanizmu. Liečebný dom Machnáč po prvý krát otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho v roku 2002, dodnes je opustený a chátra. Príbeh tejto významnej funkcionalistickej pamiatky bol uplynulých šesť rokov cielom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií ako poctu tejto stavbe. Tie sú ťažiskom obsahu a obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. Publikácia OFF SEASON je textovou a obrazovou reflexiou fenoménu ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora, Jaromíra Krejcara. OFF SEASON is a book dedicated to a monument of modern architecture - the Machnáč sanatorium in Trenčianske Teplice. The Machnáč sanatorium ranks among the most precious works of architecture built in Czechoslovakia in the interwar period and is a significant representative of European functionalism. It was designed by the Prague architect Jaromír Krejcar (1895-1950). The architectural solution of this unique building is a celebration of technological and social progress, embodying its author´s humanistic vision. The Machnáč sanatorium was first opened on June 1st 1932, included in the first register of national heritage of Czechoslovakia in 1969, closed in 2002, and has been abandoned and decaying since. The story of this significant functionalist heritage has been the target for the artist group Abandoned (re)creation and their activities for six years, they have created a variety of site specific installations to honour this building. These activities build up the fundamentals of the contents and illustrations accompanying the book´s expert texts. The OFF SEASON publication is a textual and visual reflexion of the phenomenon of the icon of Czechoslovak functionalist architecture and European avant-garde, as well as an insight into the personal life of its author, Jaromír Krejcar.

Ďalšie z kategórie architektúra