Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia Praktická časť

Pánisová Renáta

Predkladaná praktická časť publikácie Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia obsahovo nadväzuje na jej teoretickú časť s rovnomenným názvom. Praktická časť Psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie zahŕňa kapitoly týkajúce sa základov vývinovej psychológie, sociálnej komunikácie, profesijnej komunikácie, zdravotníckej psychológie a zdravotnej výchovy.

Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR. Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. Spracovaný materiál je určený pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v praxi. Zámerom publikácie bolo vytvoriť študijný materiál tak, aby viedol k inšpirácii, vlastnej samostatnej úvahe a implementácii poznatkov a postojov v zdravotníckej praxi. Renáta Pánisová sa narodila v Bojniciach. Ukončila štúdium ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave. Uskutočnila doktorandské štúdiá a pracuje na SZŠ v Nových Zámkoch.

E-kniha na stiahnutie v digitálnom formáte PDF ?
8,00 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ RUAH
Počet strán 203
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/108327/psychologia-pedagogika-a-profesijna-komunikacia
Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR. Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. Spracovaný materiál je určený pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v praxi. Zámerom publikácie bolo vytvoriť študijný materiál tak, aby viedol k inšpirácii, vlastnej samostatnej úvahe a implementácii poznatkov a postojov v zdravotníckej praxi. Renáta Pánisová sa narodila v Bojniciach. Ukončila štúdium ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave. Uskutočnila doktorandské štúdiá a pracuje na SZŠ v Nových Zámkoch.

Ďalšie z kategórie psychológia