Vydavateľ Pavel Mervart
Počet strán 190
Rok vydania 2017
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788074652493
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/103470/vzdelavani-zamerene-na-studenta
V perspektíve tejto modernej koncepcie a poznatkov aktuálnych empirických štúdií sú tiež diskutované nedostatky tradičnej vzdelávacej praxe, emocionálne a postojové aspekty vyučovacieho procesu, rola pedagóga v triede a dôsledky autoritárskeho, alebo naopak empatického prístupu ku študentovi či nedôsledné zavádzanie empirických poznatkov do vzdelávacej praxe. Osobnostné kompetencie pedagóga, ktoré sú potrebné pre empatický prístup a nadviazanie podporného vzťahu so študentom, tvoria hlavnú os tejto knihy. Autor upozorňuje na opodstatnenosť a naliehavosť rozvíjania určitých osobnostných kompetencií pedagógov, ktoré dovoľujú takýto vzťah nadviazať. Preto kniha obsahuje aj konkrétne možnosti rozvoja týchto kompetencií. Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, ??Ph.D. vyštudoval filozofiu a psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde tiež dokončil postgraduálne štúdium klinickej psychológie. Pôsobí ako výskumný pracovník na Inštitúte sociálneho zdravia pri Univerzite Palackého v Olomouci a vyučuje filozofické a psychologické predmety na Pedagogickej fakulte Univerzity Hradec Králové.

Ďalšie z kategórie pedagogika