Hrady a hradné panstvá na Slovensku

5 %

Hrady a hradné panstvá na Slovensku Dejiny, majitelia, prostredie

Duchoňová Diana, Fundaráková Anna (eds.)

Ku koloritu dnešného Slovenska neodmysliteľne patria majestátne hrady, či ich zrúcaniny rozosiate takmer po všetkých kútoch krajiny. Sú návštevnícky atraktívne a stali sa aj predmetom oficiálnej, turizmus podporujúcej politiky štátu.

V minulosti hrady neslúžili ako romantická kulisa zdobiaca krajinu, ale plnili úplne iné úlohy. Boli predovšetkým funkčnými sídlami s obrannou a obytnou úlohou. Kolektívna monografia dopĺňa poznatky o minulosti našich hradov, s prihliadnutím na skúmanie témy z viacerých hľadísk: z oblasti histórie, právnej histórie a geografie. Výskum danej problematiky je veľmi dynamický vzhľadom na prebiehajúce archeologické výskumy, ako aj možnosti hlbšej analýzy prameňov, kde sa nesleduje už len stavebné hľadisko, či prehľad vlastníckych vzťahov, ale tiež rôzne podoby každodenného života obyvateľov hradov či panstiev. Kým prvá časť práce sleduje vo zvýšenej miere práve rôznorodú problematiku vlastníckych vzťahov hradných panstiev od stredoveku, v druhej časti sa možnosti skúmania rozširujú o záber do organizácie života na hradoch, každodennosti, či súdobej spisby. Na záver sa rozoberá otázka geografických a krajinnoekologických súvislostí výstavby hradných sídiel a ich funkcie v dnešnej spoločnosti. Kniha je príjemným čítaním a predovšetkým dôležitým prameňom informácií o minulosti našich hradov.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda / Historický ústav SAV
Počet strán 239
Rok vydania 2016
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022415392
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/102677/hrady-a-hradne-panstva-na-slovensku
V minulosti hrady neslúžili ako romantická kulisa zdobiaca krajinu, ale plnili úplne iné úlohy. Boli predovšetkým funkčnými sídlami s obrannou a obytnou úlohou. Kolektívna monografia dopĺňa poznatky o minulosti našich hradov, s prihliadnutím na skúmanie témy z viacerých hľadísk: z oblasti histórie, právnej histórie a geografie. Výskum danej problematiky je veľmi dynamický vzhľadom na prebiehajúce archeologické výskumy, ako aj možnosti hlbšej analýzy prameňov, kde sa nesleduje už len stavebné hľadisko, či prehľad vlastníckych vzťahov, ale tiež rôzne podoby každodenného života obyvateľov hradov či panstiev. Kým prvá časť práce sleduje vo zvýšenej miere práve rôznorodú problematiku vlastníckych vzťahov hradných panstiev od stredoveku, v druhej časti sa možnosti skúmania rozširujú o záber do organizácie života na hradoch, každodennosti, či súdobej spisby. Na záver sa rozoberá otázka geografických a krajinnoekologických súvislostí výstavby hradných sídiel a ich funkcie v dnešnej spoločnosti. Kniha je príjemným čítaním a predovšetkým dôležitým prameňom informácií o minulosti našich hradov.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny