Leviatan alebo Podstata, forma a moc štátu cirkevného a občianskeho

5 %

Leviatan alebo Podstata, forma a moc štátu cirkevného a občianskeho

Hobbes Thomas

Thomas Hobbes (1588-1679) je jedným z uznávaných otcov-zakladateľov modernej filozofie. Zvlášť moderná politická teória je nepredstaviteľná bez jeho myšlienok, voči ktorým sa museli vymedzovať - súhlasne či nesúhlasne - všetci, čo prišli po ňom.

Niektoré z týchto myšlienok nadobudli dokonca status istého klišé, automaticky sa spájajúceho s jeho menom, aj mimo filozofie: „človek človeku vlkom" (homo homini lupus) či „vojna všetkých proti všetkým" (bellum omnium contra omnes), ktorými charakterizoval tzv. prirodzený stav ako situáciu života ľudí bez spoločenského poriadku, štátu a politickej organizácie. Svojimi názormi dokázal pobúriť už svojich súčasníkov - došlo dokonca k tomu, že Oxfordská univerzita, kde vyštudoval (1608), prikázala v r. 1683 spáliť kópie jeho kníh O občanovi (vyšla v r. 1642 latinsky a 1651 anglicky) a Leviatan. O týchto jeh odielach diskutoval aj parlament a keď mu od r. 1666 trvale hrozilo buď väzenie alebo vyhnanstvo, starý Hobbes sa stiahol a hoci pokračoval v písaní ďalších polemických a iných spisov (napr. proti biskupovi Bramhallovi) a dejín občianskej vojny (pod názvom Behemot), tieto vyšli až po jeho smrti. Vďaka svojim dielam je Hobbes pokladaný za otca anglicky písanej filozofie a humanistiky.

Vydavateľ Kalligram
Počet strán 736
Rok vydania 2011
Edícia Ad fontes
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081014970
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/10023/leviatan-alebo-podstata-forma-a-moc-statu-cirkevn
Niektoré z týchto myšlienok nadobudli dokonca status istého klišé, automaticky sa spájajúceho s jeho menom, aj mimo filozofie: „človek človeku vlkom" (homo homini lupus) či „vojna všetkých proti všetkým" (bellum omnium contra omnes), ktorými charakterizoval tzv. prirodzený stav ako situáciu života ľudí bez spoločenského poriadku, štátu a politickej organizácie. Svojimi názormi dokázal pobúriť už svojich súčasníkov - došlo dokonca k tomu, že Oxfordská univerzita, kde vyštudoval (1608), prikázala v r. 1683 spáliť kópie jeho kníh O občanovi (vyšla v r. 1642 latinsky a 1651 anglicky) a Leviatan. O týchto jeh odielach diskutoval aj parlament a keď mu od r. 1666 trvale hrozilo buď väzenie alebo vyhnanstvo, starý Hobbes sa stiahol a hoci pokračoval v písaní ďalších polemických a iných spisov (napr. proti biskupovi Bramhallovi) a dejín občianskej vojny (pod názvom Behemot), tieto vyšli až po jeho smrti. Vďaka svojim dielam je Hobbes pokladaný za otca anglicky písanej filozofie a humanistiky.

Ďalšie z kategórie filozofia