Civilné mimosporové konanie

5 %

Civilné mimosporové konanie Konania v niektorých statusových veciach

Smyčková, Filo

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem.

Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.

Vydavateľ C. H. Beck
Počet strán 156
Rok vydania 2016
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089603480
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/100133/civilne-mimosporove-konanie
Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.

Ďalšie z kategórie právo