Slovensko a kultúra.

na sklade

Slovensko a kultúra.

Lajčiak Ján

Lajčiakov prenikavý vedecký pohľad na slovenskú spoločnosť z konca 19. a začiatku 20. storočia, vyšiel v knižnej podobe v roku 1920 v Myjave „tlačou kníhtlačiarne Daniela Pažického“. Z rukopisu ho zostavil prof. teológie Samuel Štefan Osuský a knihu vydala Slovenská ev. teologická akadémia v Bratislave ako I. zv. Evanjelickej teologickej knižnice. Profesor Osuský napísal aj úvodnú štúdiu Životopis a literárne pôsobenia Dra Jána Lajčiaka, ktorú v podobe prednášky prečítal 6. júna 1920 na Hurbanovom večierku v Bratislave. Z obsiahleho textu, ktorý podrobne mapuje Lajčiakov životný osud a prináša aj základnú charakteristiku tohto jeho diela, uvediem aspoň krátku úvodnú pasáž.

Osuský píše: „ Keď naša Slov. ev. a. v. Theol. Akadémia poťažne jej Theol. Domov stal sa dedičom jeho bohatej, modernej, krásnej, vyše 1000 zväzkov počitujúcej knižnice, veľkou nevďačnosťou by bolo od nás, keby sme jeho veľkosť, zvláštnosť, učenosť nevyhrabali z prachu zabudnutia, nepoukázali slov. ev. verejnosti, menovite jeho inteligentným kruhom, že koho sme v Lajčiakovi ztratili, koho sme v ňom mali. Budem sa usilovať nakresliť jeho postavu objektívne, verne a uvidíš, roduverný Slovák, že máš v Lajčiakovi zosobnenú tragiku svojho slovenského národa.“
Teda: tragický kňaz v tragickej dobe pre národ. Lajčiak ale v tomto diele ukázal, aký podiel na tejto tragike má naša vlastná národná „nedvižnosť“, koľko biedy, nielen materiálnej, ale aj duševnej sa zabývalo v našom živote ap. Aj preto sa vydanie diela Slovensko a kultúra stretlo s rozporuplným dobovým prijatím a skutočný záujem vzbudilo až u nasledujúcich generácii, ako o tom svedčí aj úvodná štúdia Rudolfa Chmela Európsky Slovák – slovenský Európan, ktorá je súčasťou tohto nového vydania diela Slovensko a kultúra. Pre osud jeho diela je naozaj „tragicky“ príznačné, že pôvodný Lajčiakov rukopis ležal viac ako tri desaťročia v Pažického myjavskej tlačiarni a keď v päťdesiatych rokoch tlačiareň komunisti likvidovali, do ich barbarského mlyna sa dostalo aj Slovensko a kultúra. Nové vydanie knihy v Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši je reprintom pôvodného originálneho vydania z roku 1920. Reprodukuje pôvodnú obálka a celý text tak, ako ho napísal Ján Lajčiak a upravil prof. Osuský. Rozhodli sme sa do textu nijako nezasahovať, „neposlovenčovať ho“, ako to bolo v ďalších vydaniach knihy, chceli sme tým ukázať ako musel Lajčiak zápasiť s dobovou slovenčinou a najmä chýbajúcou odbornou terminológiou. Dnešný čitateľ diela tak môže posúdiť, akým vyspelým jazykom sa odvtedy stala slovenčina a najmä pojmový aparát súčasnej modernej slovenskej vedy. Svedčí o tom aj záverečné štúdia v knihe Veda a sociológia v Lajčiakovom diele Slovensko a kultúra od filozofa a popredného odborníka na Lajčiakovo dielo Ľudovíta Turčana.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Spolok Martina Rázusa
Počet strán 269
Rok vydania 2020
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788097201685
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/147216/slovensko-a-kultura-2
Osuský píše: „ Keď naša Slov. ev. a. v. Theol. Akadémia poťažne jej Theol. Domov stal sa dedičom jeho bohatej, modernej, krásnej, vyše 1000 zväzkov počitujúcej knižnice, veľkou nevďačnosťou by bolo od nás, keby sme jeho veľkosť, zvláštnosť, učenosť nevyhrabali z prachu zabudnutia, nepoukázali slov. ev. verejnosti, menovite jeho inteligentným kruhom, že koho sme v Lajčiakovi ztratili, koho sme v ňom mali. Budem sa usilovať nakresliť jeho postavu objektívne, verne a uvidíš, roduverný Slovák, že máš v Lajčiakovi zosobnenú tragiku svojho slovenského národa.“
Teda: tragický kňaz v tragickej dobe pre národ. Lajčiak ale v tomto diele ukázal, aký podiel na tejto tragike má naša vlastná národná „nedvižnosť“, koľko biedy, nielen materiálnej, ale aj duševnej sa zabývalo v našom živote ap. Aj preto sa vydanie diela Slovensko a kultúra stretlo s rozporuplným dobovým prijatím a skutočný záujem vzbudilo až u nasledujúcich generácii, ako o tom svedčí aj úvodná štúdia Rudolfa Chmela Európsky Slovák – slovenský Európan, ktorá je súčasťou tohto nového vydania diela Slovensko a kultúra. Pre osud jeho diela je naozaj „tragicky“ príznačné, že pôvodný Lajčiakov rukopis ležal viac ako tri desaťročia v Pažického myjavskej tlačiarni a keď v päťdesiatych rokoch tlačiareň komunisti likvidovali, do ich barbarského mlyna sa dostalo aj Slovensko a kultúra. Nové vydanie knihy v Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši je reprintom pôvodného originálneho vydania z roku 1920. Reprodukuje pôvodnú obálka a celý text tak, ako ho napísal Ján Lajčiak a upravil prof. Osuský. Rozhodli sme sa do textu nijako nezasahovať, „neposlovenčovať ho“, ako to bolo v ďalších vydaniach knihy, chceli sme tým ukázať ako musel Lajčiak zápasiť s dobovou slovenčinou a najmä chýbajúcou odbornou terminológiou. Dnešný čitateľ diela tak môže posúdiť, akým vyspelým jazykom sa odvtedy stala slovenčina a najmä pojmový aparát súčasnej modernej slovenskej vedy. Svedčí o tom aj záverečné štúdia v knihe Veda a sociológia v Lajčiakovom diele Slovensko a kultúra od filozofa a popredného odborníka na Lajčiakovo dielo Ľudovíta Turčana.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny