Kultúra a civilizácia

5 %

Kultúra a civilizácia

Čorba Milan

Kniha profesora Milana Čorbu, Kultúra a civilizácia , študijné texty predstavuje súbor vybraných tém, ktoré si pripravoval v rámci prednášok k predmetu Hmotná a duchovná kultúra na Katedre divadelného manažmentu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Samotné prednášky väčšinou ponímal ako otvorenú diskusiu s cieľom ponúknuť orientáciu v tom,čo „bolo“ a „je“.

Nemali ambíciu fungovať ako odborný materiál, skôr ponúknuť špecifický myšlienkový svet, ktorý kultúru formuje, alebo ju prinajmenšom reflektuje. Otvorená komunikácia tvorila základ priebehu prednášok a dovoľovala okamžitú reakciu. Takýto spôsob následne prof. Čorbovi dovolil, aby nepostupoval chronologicky, ale ako tvorivý umelec, ktorý jednoducho pátral po kontexte tvorby, tvorbe iných a tiež vlastne aj svojej. To mu umožňovalo postupovať slobodnejšie, používať netradičnú formu, a zároveň, bez rozsiahleho zdôvodňovania, klásť provokatívnejšie otázky, než si môže dovoliť humanitný bádateľ, ktorý sa jednoznačne drží „štandardných“ vedeckých metód. Veríme, že si texty nájdu svojich čitateľov nielen medzi poslucháčmi Divadelnej fakulty, pre ktorých boli primárne určené, ale že oslovia aj iných mladých ľudí, ktorí majú potrebu zorientovať sa v „duchovných oblastiach“. „V súčasnosti sa javí, že európska kultúra stráca, či stratila nádej, že niekam smeruje, že je pevnou a nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Európska kultúra prichádza o presvedčenie, že má „vyšší zmysel“, že objavuje predovšetkým „krásu a pravdu“. Treba povedať, že podobný pesimizmus je v rôznych formách v histórii európskej kultúry, počnúc osvietenstvom, vo väčšej či menšej miere takmer neustále prítomný. Ten dnešný, „náš“ pesimizmus vyplýva predovšetkým z poznania, že kultúra a umenie v nej nie sú riadené suverénnym vplyvom štátu a následne mocou, ktorá vyznáva hodnoty a normy udržované ako celok trvalým úsilím spoločenstva, ani ideálmi, prijatými hodnotami či odporom k nim. Možno opäť dôjde k odhaleniu iných vášní v ľuďoch.“ (Čorba, Milan. Kultúra a civilizácia, študijné texty.)

Vydavateľ Vysoká škola múzických umení
Počet strán 282
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/9638/kultura-a-civilizacia
Nemali ambíciu fungovať ako odborný materiál, skôr ponúknuť špecifický myšlienkový svet, ktorý kultúru formuje, alebo ju prinajmenšom reflektuje. Otvorená komunikácia tvorila základ priebehu prednášok a dovoľovala okamžitú reakciu. Takýto spôsob následne prof. Čorbovi dovolil, aby nepostupoval chronologicky, ale ako tvorivý umelec, ktorý jednoducho pátral po kontexte tvorby, tvorbe iných a tiež vlastne aj svojej. To mu umožňovalo postupovať slobodnejšie, používať netradičnú formu, a zároveň, bez rozsiahleho zdôvodňovania, klásť provokatívnejšie otázky, než si môže dovoliť humanitný bádateľ, ktorý sa jednoznačne drží „štandardných“ vedeckých metód. Veríme, že si texty nájdu svojich čitateľov nielen medzi poslucháčmi Divadelnej fakulty, pre ktorých boli primárne určené, ale že oslovia aj iných mladých ľudí, ktorí majú potrebu zorientovať sa v „duchovných oblastiach“. „V súčasnosti sa javí, že európska kultúra stráca, či stratila nádej, že niekam smeruje, že je pevnou a nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Európska kultúra prichádza o presvedčenie, že má „vyšší zmysel“, že objavuje predovšetkým „krásu a pravdu“. Treba povedať, že podobný pesimizmus je v rôznych formách v histórii európskej kultúry, počnúc osvietenstvom, vo väčšej či menšej miere takmer neustále prítomný. Ten dnešný, „náš“ pesimizmus vyplýva predovšetkým z poznania, že kultúra a umenie v nej nie sú riadené suverénnym vplyvom štátu a následne mocou, ktorá vyznáva hodnoty a normy udržované ako celok trvalým úsilím spoločenstva, ani ideálmi, prijatými hodnotami či odporom k nim. Možno opäť dôjde k odhaleniu iných vášní v ľuďoch.“ (Čorba, Milan. Kultúra a civilizácia, študijné texty.)

Ďalšie z kategórie divadlo a tanec, divadelná veda