Sambucus X.

5 %

Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinisti

Škoviera Daniel, Sipekiová Nicol (eds.)

Vo svojom desiatom zväzku prináša Sambucus opäť rad štúdií, recenzií a správ z oblasti vied o antickom staroveku v širšom ponímaní. Uvedenú šírku vidno najmä z toho, že sú v ňom zastúpené jednak práce orientované na jazykovedu klasických jazykov a na kultúrne i politické dejiny antického staroveku, jednak práce o tradovaní antických hodnôt v umení slovesnom i výtvarnom.

Z viac ako poldruha desiatky štúdií patria tri do gréckej a dva do rímskej antiky; medzi nimi sa nachádza kritický portrét perzského kráľa KýraVeľkého. Slovenskú medievistiku reprezentuje jediný príspevok, ktorému však nemožno uprieť uhorský kontext. Textov zameraných na dnes veľmi produktívnu neolatinistku je osem: tri z nich sa zaoberajú autormi 16. storočia, zvyšok si všíma produkciu ešte o storočie mladšiu. Štúdia o antických námetoch vo výtvarnom umení obdobia renesancie a baroka sa síce zameriava na artefakty Olomouca, ale má potenciál zaujať a inšpirovať aj slovenských bádateľov v problematike antických tradícií. Obsah tohto zväzku kompletizuje dvadsať recenzií publikácií, ktoré vyšli v zahraničí i na Slovensku, a päť správ z vedeckého života. Keďže prekladáme verejnosti už jubilejný desiaty zväzok, dovoľujeme si vyjadriť na tomto mieste svoju osobnú radosť z doterajšej existencie tohto fóra, našim autorom vďaku za ochotu prispievať a neskromne vysloviť nádej, že aj čitatelia z neho načerpali veľa užitočných informácií, poučenia i potešenia. K prvej gratulácii stále mladému Sambukovi pripájame úprimné prianie, aby bola jeho ďalšia cesta ešte úspešnejšia.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 244
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina, čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374908511
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/92229/sambucus-x-prace-z-klasickej-filologie-latinskej-medievalistiky-a-neolatinisti
Z viac ako poldruha desiatky štúdií patria tri do gréckej a dva do rímskej antiky; medzi nimi sa nachádza kritický portrét perzského kráľa KýraVeľkého. Slovenskú medievistiku reprezentuje jediný príspevok, ktorému však nemožno uprieť uhorský kontext. Textov zameraných na dnes veľmi produktívnu neolatinistku je osem: tri z nich sa zaoberajú autormi 16. storočia, zvyšok si všíma produkciu ešte o storočie mladšiu. Štúdia o antických námetoch vo výtvarnom umení obdobia renesancie a baroka sa síce zameriava na artefakty Olomouca, ale má potenciál zaujať a inšpirovať aj slovenských bádateľov v problematike antických tradícií. Obsah tohto zväzku kompletizuje dvadsať recenzií publikácií, ktoré vyšli v zahraničí i na Slovensku, a päť správ z vedeckého života. Keďže prekladáme verejnosti už jubilejný desiaty zväzok, dovoľujeme si vyjadriť na tomto mieste svoju osobnú radosť z doterajšej existencie tohto fóra, našim autorom vďaku za ochotu prispievať a neskromne vysloviť nádej, že aj čitatelia z neho načerpali veľa užitočných informácií, poučenia i potešenia. K prvej gratulácii stále mladému Sambukovi pripájame úprimné prianie, aby bola jeho ďalšia cesta ešte úspešnejšia.

Ďalšie z kategórie filozofia