Vydavateľ Iuris Libri
Počet strán 240
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089635207
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/88889/predbezne-opatrenia
Z uvedeného dôvodu jeho aplikácia vyvoláva v praxi mnohé otázky, na ktoré reagovala súdna prax v Slovenskej republike i v Českej republike. Cieľom predkladaného výberu z judikatúry je poskytnúť odbornej verejnosti rozhodnutia súdov relevantné pre prax, teda rozhodnutia, ktoré definujú základné aspekty predbežných opatrení alebo ktoré svojím obsahom menia doteraz vžitý pohľad na túto problematiku. Účel inštitútu predbežného opatrenia, ako aj niektoré jeho aspekty zostáva zachovaný aj pri inštitúte neodkladných opatrení, ktorý ho nahrádza prijatím nových kódexov civilného procesného práva, t.j. Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku, a preto je táto publikácia relevantnáaj po nadobudnutí účinnosti týchto nových kódexov (po 1. júli 2016) a môže slúžiť ako pomôcka pri ich praktickej aplikácii.

Ďalšie z kategórie právo