Iluminace 2/2015

5 %

Iluminace 2/2015

kolektív autorov

Odborný recenzovaný časopis Iluminace byl založen v roce 1989 jako půlletník pro vědeckou reflexi kinematografie. Od svého pátého ročníku, tj. od roku 1993, přešel na čtvrtletní periodicitu, při té příležitosti se rozšířil jeho rozsah i formát. Iluminace přináší po celou dobu své existence původní teoretické i historické studie, každé číslo obsahuje rovněž překlady zahraničních textů dokumentujících soudobé trendy světového filmového myšlení nebo splácejících překladatelské dluhy ze starších období.

Velký prostor je v Iluminaci věnován edici pramenů k dějinám kinematografie, stejně jako rozhovorům s významnými osobnostmi oboru. Zvláštní rubrika poskytuje prostor k prezentaci probíhajících výzkumných projektů, zvláště pak disertačních prací. Jako každý akademický časopis i Iluminace obsahuje recenze domácí a zahraniční odborné literatury a konferencí. Od roku 2004 je v každém čísle vyhrazen prostor pro monotematický blok textů. Od roku 2005 jsou některé monotematické bloky připravovány ve spolupráci s hostujícími editory. 2/2015 Z OBSAHU
Editorial Andrea Meneghelli Aspoň filmy se zachrání? Úvahy filmového archiváře nad digitalizací
Oliver Hanley – Adelheid Heftbergerová Digitální přístup k archivním sbírkám spojeným s filmem pohledem zasvěcených
Franziska Hellerová Proč se zabývat dějinami filmu? Několik poznámek k otázce, jak digitalizace mění náš obraz minulosti
Peter Walsh Zrod digitálních videoték a přetrvávání archivního impulzu
Rozhovor Anna Batistová Překlenout propast mezi analogovými dějinami filmu a digitální technologií. Rozhovor s Barbarou Flueckigerovou
Hlasy z praxe Tomáš Hrubý Komerční film na vymření
Edice a materiály Jan Trnka Výběr audiovizuálních materiálů ve filmovém archivu Československého filmového ústavu, 1963–1993 Dokumenty k dějinám akviziční a skartační politiky filmového archivu
Ad fontes Petr Hasanv Sbor pro školní film Obzor Petr Szczepanik New Directions in Film and TV Production Studies. A Conference Report (Bristol, 14–15 April 2015)
Martin Charvát Hranice westernového žánru (Luboš Ptáček – Jan Švábenický /eds./, Proměny westernu. Pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. Peter Michalovič – Vlastimil Zuska, Rozprava o westerne)
Projekty Magda Španihelová Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Vizuální reprezentace těla v oblasti fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu
Eric Rosenzveig NARRA — otevřené a nelineární vyprávění
Matěj Strnad Digitální restaurování českého filmového dědictví —průběžná zpráva o řešení
Pavla Janásková Resuscitace českých filmových periodik a sázka na jistotu v digitální éře
Iwona Lyko Český a polský dokument v éře evropeizace

Vydavateľ Národní filmový archiv
Počet strán 166
Rok vydania 2015
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN KOS209963
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/87734/iluminace-22015
Velký prostor je v Iluminaci věnován edici pramenů k dějinám kinematografie, stejně jako rozhovorům s významnými osobnostmi oboru. Zvláštní rubrika poskytuje prostor k prezentaci probíhajících výzkumných projektů, zvláště pak disertačních prací. Jako každý akademický časopis i Iluminace obsahuje recenze domácí a zahraniční odborné literatury a konferencí. Od roku 2004 je v každém čísle vyhrazen prostor pro monotematický blok textů. Od roku 2005 jsou některé monotematické bloky připravovány ve spolupráci s hostujícími editory. 2/2015 Z OBSAHU
Editorial Andrea Meneghelli Aspoň filmy se zachrání? Úvahy filmového archiváře nad digitalizací
Oliver Hanley – Adelheid Heftbergerová Digitální přístup k archivním sbírkám spojeným s filmem pohledem zasvěcených
Franziska Hellerová Proč se zabývat dějinami filmu? Několik poznámek k otázce, jak digitalizace mění náš obraz minulosti
Peter Walsh Zrod digitálních videoték a přetrvávání archivního impulzu
Rozhovor Anna Batistová Překlenout propast mezi analogovými dějinami filmu a digitální technologií. Rozhovor s Barbarou Flueckigerovou
Hlasy z praxe Tomáš Hrubý Komerční film na vymření
Edice a materiály Jan Trnka Výběr audiovizuálních materiálů ve filmovém archivu Československého filmového ústavu, 1963–1993 Dokumenty k dějinám akviziční a skartační politiky filmového archivu
Ad fontes Petr Hasanv Sbor pro školní film Obzor Petr Szczepanik New Directions in Film and TV Production Studies. A Conference Report (Bristol, 14–15 April 2015)
Martin Charvát Hranice westernového žánru (Luboš Ptáček – Jan Švábenický /eds./, Proměny westernu. Pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. Peter Michalovič – Vlastimil Zuska, Rozprava o westerne)
Projekty Magda Španihelová Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Vizuální reprezentace těla v oblasti fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu
Eric Rosenzveig NARRA — otevřené a nelineární vyprávění
Matěj Strnad Digitální restaurování českého filmového dědictví —průběžná zpráva o řešení
Pavla Janásková Resuscitace českých filmových periodik a sázka na jistotu v digitální éře
Iwona Lyko Český a polský dokument v éře evropeizace

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká