Pamäť národa 1/2013 + DVD

5 %

Pamäť národa 1/2013 + DVD

kolektív autorov

Pamäť národa 1/2013 prináša zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom približujú obdobie nedemokratických režimov 20. storočia. Zuzana Tokárová sa vo svojej štúdii venuje činnosti a aktivitám Policajného riaditeľstva v Prešove v rokoch 1942 – 1945 a osobe jeho riaditeľa Pavla Macháčka. Mária Gregušová podrobnejšie analyzuje jeden z mnohých politických procesov s predstaviteľmi Katolíckej cirkvi v bývalom socialistickom Československu, proces s Antonom Kamilom Vančom.

Významným príspevkom k poznávaniu obdobia neslobody je štúdia Tarasa Muraška a Jerguša Sivoša, ktorá sa venuje doteraz málo preskúmanej, pritom však nesmierne zaujímavej problematike prepravy ukrajinskej disidentskej literatúry na územie bývalého socialistického Československa. Nemenej zaujímavý a prínosný je aj súbor portrétov náčelníkov Štátnej bezpečnosti bývalého Československa z obdobia celého jej trvania. Mobilizáciu z roku 1938 očami Františka Hečka približuje zaujímavý dokument z pera Františka Vnuka. Aj v tomto čísle prináša Pamäť národa rozhovory s významnými osobnosťami. P. Šebastián Labo, S.J. je jedným z najznámejších slovenských exulantov, ktorý v snahe o naplnenie svojho detského sna – stať sa kňazom – v 60. rokoch emigroval do zahraničia, kde pracoval v prospech utláčanej cirkvi v Československu. Jeho príbeh je príbehom človeka a národovca, ktorý v snahe o lepší život svojhonároda neváhal podstúpiť ťažké životné rozhodnutia. Aj rozhovor s Jánom Motulkom je zaujímavým svedectvom o dobe, v ktorej sa uplatňovala socialistická cenzúra, o praktikách ŠtB a absurdnostiach, ktoré nedovoľovali intelektuálom, či spisovateľom slobodne prezentovať a publikovať ich názory a myšlienky. Okrem ďalších pravidelných rubrík je súčasťou nového čísla aj ďalšie nové DVD z produkcie Ústavu pamäti národa pod názvom Arbitráž. Dokument zachytáva osudy pamätníkov, ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc s Maďarskom v novembri 1938. Na ich osudoch približuje postoje horthyovského Maďarska k obyvateľom južného Slovenska po Viedenskej arbitráži.

Vydavateľ Ústav pamäti národa
Počet strán 135
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/69315/pamat-naroda-12013-dvd
Významným príspevkom k poznávaniu obdobia neslobody je štúdia Tarasa Muraška a Jerguša Sivoša, ktorá sa venuje doteraz málo preskúmanej, pritom však nesmierne zaujímavej problematike prepravy ukrajinskej disidentskej literatúry na územie bývalého socialistického Československa. Nemenej zaujímavý a prínosný je aj súbor portrétov náčelníkov Štátnej bezpečnosti bývalého Československa z obdobia celého jej trvania. Mobilizáciu z roku 1938 očami Františka Hečka približuje zaujímavý dokument z pera Františka Vnuka. Aj v tomto čísle prináša Pamäť národa rozhovory s významnými osobnosťami. P. Šebastián Labo, S.J. je jedným z najznámejších slovenských exulantov, ktorý v snahe o naplnenie svojho detského sna – stať sa kňazom – v 60. rokoch emigroval do zahraničia, kde pracoval v prospech utláčanej cirkvi v Československu. Jeho príbeh je príbehom človeka a národovca, ktorý v snahe o lepší život svojhonároda neváhal podstúpiť ťažké životné rozhodnutia. Aj rozhovor s Jánom Motulkom je zaujímavým svedectvom o dobe, v ktorej sa uplatňovala socialistická cenzúra, o praktikách ŠtB a absurdnostiach, ktoré nedovoľovali intelektuálom, či spisovateľom slobodne prezentovať a publikovať ich názory a myšlienky. Okrem ďalších pravidelných rubrík je súčasťou nového čísla aj ďalšie nové DVD z produkcie Ústavu pamäti národa pod názvom Arbitráž. Dokument zachytáva osudy pamätníkov, ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc s Maďarskom v novembri 1938. Na ich osudoch približuje postoje horthyovského Maďarska k obyvateľom južného Slovenska po Viedenskej arbitráži.

Ďalšie z kategórie pamäť národa