Glosolália 1-2/2013

5 %

Glosolália 1-2/2013

kolektív autorov

Rodovo orientovaný časopis. Obsah LENKA KUKUROVÁ: Genderbunker | 1 KATALIN LADIK: Vnútorná potopa | 7 IVANA HOSTOVÁ: Dotyk cez záclonu (O básnickej zbierke Viery Prokešovej Vanilka) | 13 RADKA DENEMARKOVÁ: Nech mi hovoria hoci aj lastovička | 22 URŠUĽA KOVALYK: Krasojazdkyňa | 33 MICHAELA UJHÁZYOVÁ : Pohyblivé hranice zodpovednosti vo výskume aliečbe rakoviny krčka maternice (na príklade sporu o objektívnosť Cartwrightovej správy) | 39 PATRYCIJA KYLYNA: Básne | 51 PATRIK ORIEŠEK: Kylyna/Waren: Esej o inakosti | 67 ZUZANA ŠIVECOVÁ: Hormonálna antikoncepcia – pozitíva a nežiaduce účinky | 79 Recenzie ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ: Záblesk, ktorý znamená veľa (CUNNINGHAM, Michael.

Za súmraku) | 87 DOMINIK ŽELINSKÝ: Mozog rozdelíme na malé ohňovzdorné misky (RUŽIČKOVÁ, Nóra. práce & intimita) | 89 MATÚŠ MIKŠÍK: Umenie tancovať brutalitou (ROSOVÁ, Michaela. Dandy) | 91 SLÁVKA DROZDOVÁ: Spoveď v básni alebo ona a on, on a ona v čistej a surovej poézii (REPAR, Stanislava. Tichožitia /la poésie pure, la poésie brute/) | 94 MAREK DEBNÁR: Vedomie viacerých hlasov (PUJADE-RENAUDOVÁ, Claude. Pytliakove ženy) | 95 MARTINA GRMANOVÁ: „Ach, slovo! Bojím sa ťa!“ (HRUBANIČOVÁ, Inge. Láska ide cez žalúďok) | 97 ĽUBA KOBOVÁ: Retrospektíva Jany Želibskej (ŽELIBSKÁ, Jana. Zákaz dotyku) | 99

Vydavateľ Glosolália
Počet strán 100
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/67835/glosolalia-1-22013
Za súmraku) | 87 DOMINIK ŽELINSKÝ: Mozog rozdelíme na malé ohňovzdorné misky (RUŽIČKOVÁ, Nóra. práce & intimita) | 89 MATÚŠ MIKŠÍK: Umenie tancovať brutalitou (ROSOVÁ, Michaela. Dandy) | 91 SLÁVKA DROZDOVÁ: Spoveď v básni alebo ona a on, on a ona v čistej a surovej poézii (REPAR, Stanislava. Tichožitia /la poésie pure, la poésie brute/) | 94 MAREK DEBNÁR: Vedomie viacerých hlasov (PUJADE-RENAUDOVÁ, Claude. Pytliakove ženy) | 95 MARTINA GRMANOVÁ: „Ach, slovo! Bojím sa ťa!“ (HRUBANIČOVÁ, Inge. Láska ide cez žalúďok) | 97 ĽUBA KOBOVÁ: Retrospektíva Jany Želibskej (ŽELIBSKÁ, Jana. Zákaz dotyku) | 99

Ďalšie z kategórie glosolália