Cornova 2/2012

5 %

Cornova 2/2012

kolektív autorov

Nový časopis, který jako svůj název zvolil jméno českého osvícenského učence, historika Ignáce Cornovy, je periodikem FF UK a České společnosti pro výzkum 18. století (ČSVOS), která soustřeďuje odborníky na období mezi léty cca 1680 a 1820, a to odborníky z různých oborů (tedy především historiky, archiváře, památkáře, historiky umění, hudby a divadla, etnology, teology, literární historiky i filozofy ad.). Jedním z hlavních cílů revue by mělo být usnadnění a prohloubení komunikace mezi odborníky z různých oborů, kteří se zabývají danou problematikou a obdobím tzv. dlouhého 18. století „mezi barokem a obrozením“, stejně jako zpřístupňování výsledků českého bádání širšímu odbornému publiku – jak u nás, tak ostatním odborníkům na mezinárodní bázi, především v rámci již existující sítě národních společností a obecně badatelů věnujících se v Evropě i ve světětéto problematice. Z obsahu: Studie a materiály Kateřina Holanová: Kurze Lebens- und Reisebeschreibung. Paměti Christiana Kyrilla Schneidera OFM (1742–1824) z jeho misijní cesty po Egyptě a přilehlých blízkovýchodních oblastech / Kurze Lebens- und Reisebeschreibung.

Memories of Christian Kyrill Schneider OFM (1742–1824) from His Missionary Journeys through Egypt and Surrounding Middle East Area Barbora Matiášová: Knížky lidového čtení jako historický pramen / Chapbooks as Historical Source Dušan Uhlíř: Počátky Moravského zemského muzea a případ hraběte Josefa Auersperga / The Beginnings of Moravské zemské muzeum and the Case of Count Joseph Auersperg Oldřiška Prokopová: Osvícenství a diplomacie přelomu 18. a 19. století na příkladukariéry toskánského šlechtice Luigiho Angioliniho / Enlightenment and Diplomacy at the Turn of the Nineteenth Century Based on the Example of Tuscan Nobleman Luigi Angiolini Recenze a anotace Jana Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích (Jana Spáčilová) Daniela Tinková, Jakobíni v Sutaně (Claire Madl) Zprávy Problematika 18. století na 31. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy (H. Kuchařová) Braniborský rok Fridricha Velikého (D. Uhlíř)

Vydavateľ Filozofická fakulta UK v Praze
Počet strán 92
Rok vydania 2013
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/67005/cornova-22012
Memories of Christian Kyrill Schneider OFM (1742–1824) from His Missionary Journeys through Egypt and Surrounding Middle East Area Barbora Matiášová: Knížky lidového čtení jako historický pramen / Chapbooks as Historical Source Dušan Uhlíř: Počátky Moravského zemského muzea a případ hraběte Josefa Auersperga / The Beginnings of Moravské zemské muzeum and the Case of Count Joseph Auersperg Oldřiška Prokopová: Osvícenství a diplomacie přelomu 18. a 19. století na příkladukariéry toskánského šlechtice Luigiho Angioliniho / Enlightenment and Diplomacy at the Turn of the Nineteenth Century Based on the Example of Tuscan Nobleman Luigi Angiolini Recenze a anotace Jana Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích (Jana Spáčilová) Daniela Tinková, Jakobíni v Sutaně (Claire Madl) Zprávy Problematika 18. století na 31. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy (H. Kuchařová) Braniborský rok Fridricha Velikého (D. Uhlíř)

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká