Medzi toleranciou a bariérami

5 %

Medzi toleranciou a bariérami Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre

Krekovičová Eva

Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre.Reflexia "iných", najmä iných etník vo folklóre tvorí organickú súčasť sociálnej pamäti. Foklór tu predstavuje cenný informatívny prameň.

Je v prvom rade výrazom postojov, hodnôt, emócií a záujmov konkrétnych (na Slovensku prevažne roľníckych) sociálnych vrstiev daného etnického spoločenstva. Prostredníctvom optiky jeho nositeľov, istého "pohľadu zvnútra", folklór umožňuje dešifrovať rôznorodý charakter, a najmä hierarchizáciu vzájomných vzťahov rôznych etník či sociálnych skupín, osobitne zaujímavých najmä v etnicky zmiešanom prostredí a u etník/národov žijúcich dlhé obdobie vo viacnárodných štátnych útvaroch. Autorka sa pokúsila o sondu do mentálnych obrazov vybraných etník a o ich vzájomné porovnanie na základe konkrétneho materiálu. Vzhľadom na špecifický spôsob reflexie sledovaných obrazov v jednotlivých folklórnych žánroch vychádzala z ľudovej piesne. Bázu spracovania tvorilo viac ako 85 000 zápisov piesní z celého územia Slovenska, od Slovákov v Maďarsku i v Juhoslávii, s časovým záberom prevažne od prvej polovice 19. stor. až do súčasnosti. Publikácia obsahuje vyše 150 piesní aj s notovým zápisom.

Vydavateľ AEPress
Počet strán 227
Rok vydania 1999
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/65790/medzi-toleranciou-a-barierami
Je v prvom rade výrazom postojov, hodnôt, emócií a záujmov konkrétnych (na Slovensku prevažne roľníckych) sociálnych vrstiev daného etnického spoločenstva. Prostredníctvom optiky jeho nositeľov, istého "pohľadu zvnútra", folklór umožňuje dešifrovať rôznorodý charakter, a najmä hierarchizáciu vzájomných vzťahov rôznych etník či sociálnych skupín, osobitne zaujímavých najmä v etnicky zmiešanom prostredí a u etník/národov žijúcich dlhé obdobie vo viacnárodných štátnych útvaroch. Autorka sa pokúsila o sondu do mentálnych obrazov vybraných etník a o ich vzájomné porovnanie na základe konkrétneho materiálu. Vzhľadom na špecifický spôsob reflexie sledovaných obrazov v jednotlivých folklórnych žánroch vychádzala z ľudovej piesne. Bázu spracovania tvorilo viac ako 85 000 zápisov piesní z celého územia Slovenska, od Slovákov v Maďarsku i v Juhoslávii, s časovým záberom prevažne od prvej polovice 19. stor. až do súčasnosti. Publikácia obsahuje vyše 150 piesní aj s notovým zápisom.

Ďalšie z kategórie antropológia, etnografia, etnológia