Vydavateľ Kniha spoločník
Počet strán 506
Rok vydania 2003
Jazyk Slovenčina, bulharština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788088814177
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/37690/kluc-do-sveta-bulharstina
Príručka nemá systematicko – akademický charakter. Avšak jej výhodou je živý jazyk, vyjadrený v konkrétnych, každodenne používaných, autentických výrazoch a zvratoch, ktoré pomôžu slovenskému návštevníkovi zorientovať sa a adekvátne reagovať v rôznych bežných jazykových situáciách. Príručka kladie veľký dôraz na výslovnosť bulharského jazyka. V úvodnej časti sú uvedené stručné základy fonetiky a výslovnosti bulharčiny. Príručka je rozvrhnutá do 13 tematických okruhov, týkajúcich sa bežného každodenného života. Základom každého okruhu sú výroky, ale najmä situačné otázky, ktoré slovenský turista kladie imaginárnemu bulharskému partnerovi. Tieto výpovede však často nebývajú presnými a doslovnými prekladmi: ide o vyjadrenie tej istej myšlienky typickým hovorovým spôsobom slovenským, a naopak, bulharským, ako je známe, tieto sa často od seba líšia. Volili sme teda neraz ekvivalenty a nie doslovné preklady. Touto príručkou by sme radi oslovili širší okruh záujemcov, pre ktorých by sa táto príručka mohla stať zdrojom poznatkov a inšpirácií o jazyku, v ktorom sú vďaka azbuke cyrilo – metodské jazykové tradície jedny z najživších a najhlbších.

Ďalšie z kategórie ostatné jazyky