Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/181816/urob-si-ozdoby

Sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO:

V septembri 2020 bol v nadväznosti na Občianske združenie založený integračný sociálny podnik Drevenô koliesko (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka Beáta Bobulová. Základným princípom sociálneho podniku Drevenô koliesko je vytváranie pracovných miest pre ľudí s obmedzeným uplatnením na štandardnom trhu práce, a to poskytovaním práce z domu. Sociálny podnik Drevenô koliesko vytvára pracovné miesta, ktorých účelom je výroba drevených reklamných a darčekových predmetov jednoduchými pracovnými postupmi tak, aby bolo možné prácu vykonávať z domu. Empatickým prístupom, rešpektovaním individuálnych obmedzení zamestnanca, umožnením flexibilného riadenia pracovnej doby a jej prispôsobenia možnostiam a potrebám zamestnanca, napomáhame skĺbiť pracovný život a starostlivosť o rodinu v ťažkej životnej situácii. V súčasnosti sociálny podnik Drevenô koliesko zamestnáva päť stálich a niekoľko sezónnych zamestnancov, snažiac sa vytvoriť čo najefektívnejšiu logistiku výroby, predaja a distribúcie produktov, s ambíciou využiť získané financie na vytvorenie ďalších pracovných miest pre vdovy/vdovcov, jednorodičov, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb v rámci celého Slovenska. V spolupráci s dizajnérmi, umelcami a pedagógmi postupne rozvíjame koncept výroby drevených produktov, v ktorom spájame sociálny a environmentálny rozmer. Základnou surovinou je vždy odpadové drevo a dizajn je vždy originálny a schopný uspieť na trhu. Produkty delíme na darčekové, teda funkčné a dekoratívne, ktorými oslovujeme najmä firmy, a edukatívno-kreatívne sety určené deťom. Umelci, dizajnéri a pedagógovia, ktorí nám pomáhajú rozvíjať kvalitu produktov získavajú priestor pre vlastnú propagáciu.

Ďalšie z kategórie merchandise