Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/181814/ovecka-belinka

Ako darček tiež získavate pracovný list plný zábavných hier na 4 stranách stačí si len stiahnuť.

https://f015ca7e-f47a-42ae-b97f-24b16508f9f3.filesusr.com/ugd/52a93f_e41a5886413f4e958d63a24739aedf11.pdf

https://f015ca7e-f47a-42ae-b97f-24b16508f9f3.filesusr.com/ugd/52a93f_0f2dafc5852b454b8b775df9f36f7f6c.pdf

https://f015ca7e-f47a-42ae-b97f-24b16508f9f3.filesusr.com/ugd/52a93f_26d8163b2baa4e53bdeacbd50194c64c.pdf

Sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO:


V septembri 2020 bol v nadväznosti na Občianske združenie založený integračný sociálny podnik Drevenô koliesko (obdoba chránenej dielne), ktorého vlastníkmi sú samotné OZ a jeho zakladateľka Beáta Bobulová. Základným princípom sociálneho podniku Drevenô koliesko je vytváranie pracovných miest pre ľudí s obmedzeným uplatnením na štandardnom trhu práce, a to poskytovaním práce z domu. Sociálny podnik Drevenô koliesko vytvára pracovné miesta, ktorých účelom je výroba drevených reklamných a darčekových predmetov jednoduchými pracovnými postupmi tak, aby bolo možné prácu vykonávať z domu. Empatickým prístupom, rešpektovaním individuálnych obmedzení zamestnanca, umožnením flexibilného riadenia pracovnej doby a jej prispôsobenia možnostiam a potrebám zamestnanca, napomáhame skĺbiť pracovný život a starostlivosť o rodinu v ťažkej životnej situácii. V súčasnosti sociálny podnik Drevenô koliesko zamestnáva päť stálich a niekoľko sezónnych zamestnancov, snažiac sa vytvoriť čo najefektívnejšiu logistiku výroby, predaja a distribúcie produktov, s ambíciou využiť získané financie na vytvorenie ďalších pracovných miest pre vdovy/vdovcov, jednorodičov, zdravotne znevýhodnené a iné zraniteľné skupiny osôb v rámci celého Slovenska. V spolupráci s dizajnérmi, umelcami a pedagógmi postupne rozvíjame koncept výroby drevených produktov, v ktorom spájame sociálny a environmentálny rozmer. Základnou surovinou je vždy odpadové drevo a dizajn je vždy originálny a schopný uspieť na trhu. Produkty delíme na darčekové, teda funkčné a dekoratívne, ktorými oslovujeme najmä firmy, a edukatívno-kreatívne sety určené deťom. Umelci, dizajnéri a pedagógovia, ktorí nám pomáhajú rozvíjať kvalitu produktov získavajú priestor pre vlastnú propagáciu.

Ďalšie z kategórie merchandise