Vydavateľ Boomboom
Počet strán 276
Rok vydania 2022
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788097129729
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/171824/anatomia-mesta
Tiborom Alexym (1929 - 2018). Na Fakulte architektúry strávil vyše štyridsať rokov a patrí k legendárnym postavám tejto inštitúcie. Spoločne s kolegami Filipom Trnkusom a Jánom Kavanom sa zaradil k prvej generácii slovenských urbanistov, ktorí konštituovali pojem i renomé tzv. Bratislavskej urbanistickej školy. V teoretických prácach, ale aj projektoch Tibora Alexyho rezonovali témy ako rovnováha urbánneho a prírodného prostredia, prehodnotenie moderných urbanistických koncepcií, humanizácia sídlisk a zásahy do historickej štruktúry miest. Profesor Alexy je držiteľom viacerých ocenení, napr. Ceny D. Jurkoviča, Medaily STU, Zlatej plakety A. Stodolu, Čestného uznania Svetového kongresu UIA a Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo. Alfou a omegou mojej celoživotnej práce je hľadanie odpovedí na otázku, čo je to mesto. Úvahy prof. Alexyho o pojmoch ako je urbanita, prirodzená dynamika urbanistických štruktúr či rekonštrukcia miest sú roztrúsené v odborných časopisoch, zborníkoch a skriptách. Kniha je prvou súhrnnou publikáciou, ktorá formou rozhovorov predstavuje hlavné myšlienky jeho mnohoročnej práce. Rozprávanie Tibora Alexyho však prekračuje rámce vymedzené akademickou pôdou a profesiou urbanistu a má omnoho širší kultúrno-spoločenský záber. V ôsmych kapitolách sa dozvieme na akých základoch vznikal slovenský urbanizmus ako spoločensky nevyhnutná oblasť tvorby, ale aj vedeckého bádania, prenikneme k princípom Bratislavskej urbanistickej školy a k pozoruhodným profesionálnym výkonom na báze urbanistických súťaží. Rozhovory sa dotýkajú projektovania rozsiahlych sídlisk, ale aj realizačných banalít socialistickej výstavby v kontraste k odvážnym víziám o napredovaní česko-slovenských miest. Publikácia otvára aj memoárové témy o nezvyčajnom detstve a mladosti, vojne a vzdelávaní medzivojnovej generácie. Unikátne spomienky na začiatky Fakulty architektúry prinášajú autentické pohľady na osobnosti ako boli profesori Alfréd Piffl, Emanuel Hruška, Karel Hannauer, Emil Belluš či Vladimír Karfík. Tibor Alexy sa zamýšľa aj nad aktuálnymi otázkami ako plánovať a riadiť mesto, kedy je mesto krásne, ako funguje verejný priestor, prečo sú príbehy niektorých slovenských miest smutné, ako by sa mohli vyvíjať Vysoké Tatry či Bratislava. Texty nabité množstvom poznatkov, ale aj humorom, sprevádzajú archívne fotografie, najvýznamnejšie súťažné návrhy, ukážky urbanistických štúdií a projektov spoločne s jeho kresbami a akvarelmi.

Ďalšie z kategórie architektúra