Vydavateľ Kruh súčasného umenia Profil
Počet strán 160
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/153167/profil-12021
Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. Redakcia sleduje tri hlavné oblasti záujmu. Prvý súvisí s vedeckou časťou časopisu, kde sú publikované anonymne recenzované odborné príspevky, predovšetkým pôvodné, doteraz nepublikované štúdie, eseje, odborné preklady a odborné recenzie. Súčasťou tejto časti časopisu je aj rubrika Kľúčové termíny súčasného výtvarného umenia. Druhú oblasť záujmu reprezentuje stála rubrika Profil, v ktorej predstavujeme mladé a najmladšie domáce autorky a autorov aktuálne vstupujúcich na scénu spolu s generačne spriaznenými kritičkami a kritikmi umenia. Tretia priorita súvisí s našou snahou popularizovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, preto majú v štruktúre časopisu významné miesto čitateľsky atraktívne formáty akými sú rozhovory, ankety a okrúhle stoly, prostredníctvom ktorých chceme pritiahnuť aj záujem čitateľa nešpecialistu. EDITORIÁL / FROM EDITOR ŠTÚDIA / STUDY Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL Zoltán Agócs Ján Kralovič: O priestore za obrazom / On the Space behind the Picture „Stagnovanie, stereotypy a komfortná zóna sú veci, čo maľbe ubližujú“ Zoltán Agócs v rozhovore s Jánom Kralovičom / “Stagnating, stereotypes, and the comfort zone are things that hurt painting” Zoltán Agócs in dialog with Ján Kralovič DIVERZITA SÚČASNEJ MAĽBY / DIVERSITY OF CONTEMPORARY PAINTING Jana Geržová: Maliarske spektrum od Girsu po Lukáča /Painting Spectrum from Girsa to Lukáč Miroslava Urbanová: Silvia Krivošíková – Dialóg s modernou / Dialogue with Modern ROZHOVOR / INTERVIEW Alexandra Tamásová: S Klaudiou Koszibou o umení, materstve a živote/ Alexandra Tamásová: With Klaudia Kosziba on Art, Motherhood and Life FEM POZITÍV / FEM POSITIVE Lenka Kukurová: Pavlína Fichta Čierna a Claude Johann Čierny – Za trest / Pavlína Fichta Čierna and Claude Johann Čierny – As Punishment RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS Jozef Cseres: Beethoven krásne naruby / Beethoven Turned Well Inside Out Gabriela Kisová: Parkovanie v bezpečnej zóne / Parking in a Safe Zone Parking post 2021 KHB Peter Rónai v rozhovore s Janou Geržovou /Peter Rónai in dialog with Jana Geržová Daniela Šiandorová: Causerie o Cyprichovi / Causerie about Cyprich

Ďalšie z kategórie profil