Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest

10 %

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest

Bada Michal, Duchoňová Diana, kolektív autorov

Do rúk čitateľov predkladáme dielo, ktoré v rámci slovenskej historiografie predstavuje prvý ucelenejší pokus priblížiť tému katastrof, nešťastí a pohrôm v dejinách našich miest. Hoci by sa na prvý pohľad mohol zadať, že ide o prvoplánový výber témy, nie je tomu tak.

Vychádzajúc z historických i archeologických poznatkov, katastrofy i rôzne nešťastia sprevádzali ľudské dejiny a mestské prostredie nevynímajúc, prakticky neustále. Tento jav nebol náhodný. Mesto, urbánny priestor, totiž vo svojej prapodstate, okrem iného predstavuje relatívne veľký zhluk obydlí s vyššou koncentráciou obyvateľstva. A už táto skutočnosť má za následok, že mestá spolu so svojím obyvateľstvom boli prirodzene „disponované”, náchylnejšie, aby sa stávali dejiskom udalostí často majúcich katastrofický charakter... Kolektívna monografia, ktorú týmto predkladáme verejnosti, si nemôže a ani nechce klásť za cieľ úplné vyčerpanie problematiky, ktorá je predsa len rozsiahla. Práve naopak, prostredníctvom spracovaných sond nastoľuje a poukazuje na možnosti ďalšieho bádania či interpretácie udalostí.

Vydavateľ Igor Iliť - Rádio Print
Počet strán 556
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788089867059
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/150404/pohromy-katastrofy-a-nestastia-v-dejinach-nasich-miest
Vychádzajúc z historických i archeologických poznatkov, katastrofy i rôzne nešťastia sprevádzali ľudské dejiny a mestské prostredie nevynímajúc, prakticky neustále. Tento jav nebol náhodný. Mesto, urbánny priestor, totiž vo svojej prapodstate, okrem iného predstavuje relatívne veľký zhluk obydlí s vyššou koncentráciou obyvateľstva. A už táto skutočnosť má za následok, že mestá spolu so svojím obyvateľstvom boli prirodzene „disponované”, náchylnejšie, aby sa stávali dejiskom udalostí často majúcich katastrofický charakter... Kolektívna monografia, ktorú týmto predkladáme verejnosti, si nemôže a ani nechce klásť za cieľ úplné vyčerpanie problematiky, ktorá je predsa len rozsiahla. Práve naopak, prostredníctvom spracovaných sond nastoľuje a poukazuje na možnosti ďalšieho bádania či interpretácie udalostí.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny