Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23

10 %

novinka

Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23

Špajdel Marián (ed.)

Aktuálne číslo zborníka Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23 prináša vedecké príspevky zoradené do piatich tematických blokov, ktoré predstavia výsledky výskumu, ktorý v súčasnosti realizujú pracovníci katedry: 1. Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte 2.

Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov 3. Psychológia vo výchovno-vzdelávacom procese 4. Prežívanie a správanie v rôznych vývinových obdobiach života 5. Vybrané psychologické aspekty ochorenia a vyrovnávania sa so smrťou Vedecko-výskumné aktivity na Katedre psychológie FF TU reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie i praxe. Dôkazom medzinárodnej kvality realizovaného základného i aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach psychológie a kognitívnej neurovedy sú každoročne pribúdajúce desiatky zahraničných citácií vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web os Science a Scopus.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788381111515
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/142385/acta-psychologica-tyrnaviensia-22-23
Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov 3. Psychológia vo výchovno-vzdelávacom procese 4. Prežívanie a správanie v rôznych vývinových obdobiach života 5. Vybrané psychologické aspekty ochorenia a vyrovnávania sa so smrťou Vedecko-výskumné aktivity na Katedre psychológie FF TU reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie i praxe. Dôkazom medzinárodnej kvality realizovaného základného i aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach psychológie a kognitívnej neurovedy sú každoročne pribúdajúce desiatky zahraničných citácií vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web os Science a Scopus.

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká