Vydavateľ Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
Počet strán 128
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/94818/o-povode-a-pricinach-nerovnosti-medzi-ludmi-2
Kritizuje tiež hlavný nástroj pokroku, vedu Tým, že študujeme človeka, stávame sa neschopnými spoznať ho, tvrdí a polemizuje tak s (už vtedy) prevládajúcim zameraním európskej civilizácie. V protiklade k rozumu vyzdvihuje úlohu vášne, počiatok nerovnosti vidí v súkromnom vlastníctve. Nerovnosť vzrastá a upevňuje sa súbežne s pokrokom ľudstva. Rousseauov výrok podľa ktorého "mravná nerovnosť, oprávnená len právom normatívnym, je opakom práva prirodzeného" bol jednou myšlienkových rozbušiek Francúzskej revolúcie. Štylisticky vybrúsené dielko patrí k najvplyvnejším a najčastejšie citovaným filozofickým spisom všetkých čias. Každý kultúrny národ by mal mať preložené všetky diela zo zlatého fondu svetovej literatúry.O to zarážajúcejšie pôsobí, že toto dielo nebolo dosiaľ preložené do slovenčiny.

Ďalšie z kategórie filozofia