Vydavateľ Poradca s.r.o.
Počet strán 344
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/160368/gdpr-ochrana-osobnych-udajov-komentare-nariadenia-priklady-z-praxe
Kapitola - Nariadenie k ochrane osobných údajov - Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov) 3. Kapitola - Príklady z praxe - Slovník pojmov Ochrana osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré patrí medzi základné práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky. Účelom ochrany osobných údajov je poskytnúť ochranukaždému pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, pred zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním jeho osobných údajov. Pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje na zabezpečenie uvedených ústavných práv zákon o ochrane osobných údajov. Aké pravidlá musia byť dodržiavané a aké dôsledky vyplývajú z nového zákona za porušenie nových pravidiel, sa dočítate v našej publikácii.

Ďalšie z kategórie právo