Krehkosť a monumentálnosť - 1. Krehkosť K vzťahu piesne a symfónie v hudbe 19. storočia

Michalková Ľudmila

Prvý diel trojzväzkovej monografie. Kniha čitateľovi predkldá vlastnú, presvedčivými argumentami podloženú periodizáciu hudby v 19. storočí, opierajúcu sa o presnú terminológiu, výstižné pomenovanie ideových trendov a umeleckých štýlov či načrtnutie politicko-spoločenského kontextu. Silnú osobnostnú pečať autorky cítiť aj v koncipovaní vývoja piesne v 19. storočí. Čitateľ týmto získava ucelenú predstavu o vývoji piesne, jej kategorizácii z pohľadu textovej predlohy i hudobného spracovania, dostáva konkrétnea zrozumiteľné odpovede na vzťah hudby a slova a ich hierarchické postavenie, a to všetko podané logickým, ba miestami až detektívne vťahujúcim štýlom.

Výsledkom je detailný, prameňmi podložený a zároveň komplexný pohľad na vývoj piesne v 19. storočí, napísaný s erudíciou, prehľadom, a najmä originálnym názorom, ktorý z tejto monografie tvorí jedinečné dielo a je nezastupiteľným zdrojom poznania príslušného segmentu hudby v uvedenom období.

E-kniha na stiahnutie v digitálnych formátoch PDF, EPUBMOBI ?
14,40 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Hudobné centrum
Počet strán 309
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/153342/krehkost-a-monumentalnost-1-krehkost
Výsledkom je detailný, prameňmi podložený a zároveň komplexný pohľad na vývoj piesne v 19. storočí, napísaný s erudíciou, prehľadom, a najmä originálnym názorom, ktorý z tejto monografie tvorí jedinečné dielo a je nezastupiteľným zdrojom poznania príslušného segmentu hudby v uvedenom období.

Ďalšie z kategórie hudba, hudobná veda