Vydavateľ Hudobné centrum
Počet strán 356
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/150132/mestske-divadlo-v-presporku-na-sklonku-19-storocia
Monografia je vyústením mnohoročných výskumných aktivít autorky v tejto oblastia sprístupňuje čitateľom mnoho vzácnych informácií, ktoré doposiaľ neboli publikované. Po otvorení budovy Mestského divadla v r. 1886 boli divadelné sezóny rozdelené na nemeckú a maďarskú časť s príslušnými riaditeľmi a umeleckými súbormi; tento model divadelnej prevádzky fungoval trinásť rokov do roku 1899. Publikácia ponúka analytický prehľad nemeckojazyčných divadelných sezón pod vedením riaditeľov Maxa Kmentta (1886 – 1890) a Emanuela Raula (1890 – 1899). Farebná obrazová príloha prináša súvisiace reprodukcie diel zo zbierok domácich a zahraničných archívov, múzeí a knižníc. Podstatnou časťou knihy je rozsiahla príloha s prvým kompletným súpisom nemeckojazyčných predstavení Mestského divadla v Prešporku v danom období. Publikácia vychádza v tlačenej i elektronickej verzii (ePDF).

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny