Vydavateľ Karolinum
Počet strán 154
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/129164/volebni-pravo-cizincu-v-komunalnich-volbach-ceske-republiky-a-jeho-vyuziti
Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit, jak cizinci fakticky využívají své volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí. Nalézt odpovědi především na otázky týkající se postoje cizinců k možnosti vykonávat volební právo, jejich informovanosti o volebním právu i důvodů, které mohou cizince odradit od aktivní účasti ve volbách. Názory a postřehy cizinců jsou konfrontovány s názory starostů a pracovníků městských úřadů i příslušných státních institucí. Zvláštní pozornost je věnována i komparaci přístupu všech členských států Evropské unie k možnosti výkonu volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí.

Ďalšie z kategórie politológia