Katastrálny zákon. Komentár

5 %

Katastrálny zákon. Komentár

Dráčová Jana

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomerne rozsiahlych legislatívnych zmien.

Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave chyby v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu. Neustálym až ústavnoprávnym problémom je aj duplicita vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby. Zmeny nastávajú aj v evidencii cien nehnuteľností, v poskytovaní údajov z katastra. Uvedené dielo prináša aj praktické návody, zápis poznámok, názory ÚGKK SR na aplikáciu novely a vývoj rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv, najnovšia judikatúra v tejto oblasti. Pre výklad a správnu aplikáciu jednotlivých ustanovení je dôležité to, že sú pri nich uvedené aj zásadné judikáty predovšetkým všeobecných súdov SR, ale aj Ústavného súdu SR, ako aj rozhodnutia súdov. V rámci výkladov poukazujú autori aj na množstvo súvisiacich právnych predpisov, čo je často zdrojom cenných informácii a pomôckou pre štúdium problematiky. Vzhľadom na nové procesné predpisy, čitateľ ocení aj prepojenie a súvislosti s týmito procesnými predpismi. Autori ponúkajú čitateľovi aj príklady z praxe kde je rozdielna rozhodovacia prax. Autorkou komentára je JUDr. Jana Dráčová advokátka, špecializujúca sa na pozemkové právo, ktorá ako bývalá pracovníčka ÚGKK SR má bohaté teoretické ale i praktické skúsenosti s pozemkovým právom. Spoluautorom je JUDr. Andrej Polák, ktorý sa počas svojej profesnej kariéry nepretržite venuje problematike pozemkového práva, má praktické skúsenosti na katastrálnom úrade, aj ako vedúci právneho odboru.

Vydavateľ Eurokódex
Počet strán 205
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081550843
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/125698/katastralny-zakon-komentar
Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave chyby v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu. Neustálym až ústavnoprávnym problémom je aj duplicita vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby. Zmeny nastávajú aj v evidencii cien nehnuteľností, v poskytovaní údajov z katastra. Uvedené dielo prináša aj praktické návody, zápis poznámok, názory ÚGKK SR na aplikáciu novely a vývoj rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv, najnovšia judikatúra v tejto oblasti. Pre výklad a správnu aplikáciu jednotlivých ustanovení je dôležité to, že sú pri nich uvedené aj zásadné judikáty predovšetkým všeobecných súdov SR, ale aj Ústavného súdu SR, ako aj rozhodnutia súdov. V rámci výkladov poukazujú autori aj na množstvo súvisiacich právnych predpisov, čo je často zdrojom cenných informácii a pomôckou pre štúdium problematiky. Vzhľadom na nové procesné predpisy, čitateľ ocení aj prepojenie a súvislosti s týmito procesnými predpismi. Autori ponúkajú čitateľovi aj príklady z praxe kde je rozdielna rozhodovacia prax. Autorkou komentára je JUDr. Jana Dráčová advokátka, špecializujúca sa na pozemkové právo, ktorá ako bývalá pracovníčka ÚGKK SR má bohaté teoretické ale i praktické skúsenosti s pozemkovým právom. Spoluautorom je JUDr. Andrej Polák, ktorý sa počas svojej profesnej kariéry nepretržite venuje problematike pozemkového práva, má praktické skúsenosti na katastrálnom úrade, aj ako vedúci právneho odboru.

Ďalšie z kategórie právo