Vydavateľ Eurokódex
Počet strán 205
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081550843
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/125698/katastralny-zakon-komentar
Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám v katastrálnom konaní. Podrobnejšie sa upravili elektronické podania, novinky sa nachádzajú aj v konaní o oprave chyby v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu. Neustálym až ústavnoprávnym problémom je aj duplicita vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby. Zmeny nastávajú aj v evidencii cien nehnuteľností, v poskytovaní údajov z katastra. Uvedené dielo prináša aj praktické návody, zápis poznámok, názory ÚGKK SR na aplikáciu novely a vývoj rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv, najnovšia judikatúra v tejto oblasti. Pre výklad a správnu aplikáciu jednotlivých ustanovení je dôležité to, že sú pri nich uvedené aj zásadné judikáty predovšetkým všeobecných súdov SR, ale aj Ústavného súdu SR, ako aj rozhodnutia súdov. V rámci výkladov poukazujú autori aj na množstvo súvisiacich právnych predpisov, čo je často zdrojom cenných informácii a pomôckou pre štúdium problematiky. Vzhľadom na nové procesné predpisy, čitateľ ocení aj prepojenie a súvislosti s týmito procesnými predpismi. Autori ponúkajú čitateľovi aj príklady z praxe kde je rozdielna rozhodovacia prax. Autorkou komentára je JUDr. Jana Dráčová advokátka, špecializujúca sa na pozemkové právo, ktorá ako bývalá pracovníčka ÚGKK SR má bohaté teoretické ale i praktické skúsenosti s pozemkovým právom. Spoluautorom je JUDr. Andrej Polák, ktorý sa počas svojej profesnej kariéry nepretržite venuje problematike pozemkového práva, má praktické skúsenosti na katastrálnom úrade, aj ako vedúci právneho odboru.

Ďalšie z kategórie právo