Vianočný výber Michala Hvoreckého

Michala Hvorecký

Vybral som päť kníh z našich menších dobrých vydavateľstiev alebo edícií. Všetky preložili ženy! Iba jednu z nich napísal muž, ostatné vytvorili spisovateľky, ktoré považujem za mimoriadne talentované a inšpiratívne. Mám radosť, že tieto knižky vyšli v slovenčine!

Michal Hvorecký, spisovateľ, prekladateľ