Čo sa hovorí o našich knihách?

Je prirodzené, že my vo vydavateľstve Artforum si myslíme o našich knihách len to dobré. Nechajme teda o nich hovoriť iných - profesionálnych knižných čitateľov, prekladateľov, recenzentov a publicistov. Tu vám prinášame niekoľko odporúčaní na knihy z našej edičnej produkcie: