Finálová 10-tka Anasoft litera 2021

Odborná porota literárnej ceny vyhlásila 10-tku Anasoft litera 2021. Zo 165 hodnotených kníh sa do finálového výberu dostali okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov aj dva debuty. O desiatke Anasoft litera 2021 a jej laureátovi v šestnástom ročníku rozhodujú: česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.

Tituly finálovej 10-tky uvádzame v abecednom poradí podľa priezviska ich autorov.

Poznámka
Citácie poroty vznikli odposluchovým prepisom vyhlásenia desiatky Anasoft litera 2021 z 10. 3. 2021 v priamom prenose Rádia DEVÍN.