Naše odporúčania

Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka

Kolektív autorov | Kniha

Vybrané texty z diela kardinála Tomáša Špidlíka (1919-2010). Vo svojej tvorbe sa zameriaval na teológiu kresťanského Východu. Zasielame do 24 hodín

1,44 €
1,60 €