Opevnenia na Liptove Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek

Furman Martin

V rukách držíte knihu o tisícročiach trvajúcom osídlení Liptova prezentovanom na podklade opevnení dochovaných od mladšej doby kamennej (neolitu) až do obdobia stredoveku, teda o období približne 6 000 rokov. Stopy prvých obyvateľov Liptova sú síce doložené z o niekoľko tisíc rokov staršieho obdobia (zo staršej doby kamennej – paleolitu), no využívanie výšinných polôh s vybudovaním umelého, teda ľudskou rukou vyhotoveného opevnenia spadá do obdobia, kedy ľudia začali intenzívne a cieľavedome obrábať pôdu, budovať trvácnejšie obydlia, chovať dobytok a pochovávať svojich blížnych.

Je obdivuhodné, že relatívne hornaté, husto zalesnené a pomerne drsné územie bolo miestom pre život už vo včasnom období vývoja ľudstva. Iste k tomu napomohol reliéf Liptovskej kotliny, ktorý tvorí prirodzene uzavretý celok zo severu i z juhu chránený pásmom hôr viac či menej zasahujúcich svojimi výbežkami do kotliny. Práve tieto ostrohy ponúkali naším predkom sídla pre vtedajšie elity, útočisko pred nepriateľom, miesto pre život a pracovné aktivity vtedajších obyvateľov. Archeologické nálezy z viacerých hradísk a hrádkov Liptova dokladajú intenzívne osídlenie niekoľkých generácií, či dokonca storočí. Predkovia sa k viacerým strategickým polohám vracali s odstupom istej epochy. Nachádzali na nich vhodné miesto pre prežitie v obdobiach rôznych nebezpečenstiev. Boli akýmisi predchodcami stredovekých hradov. V konečnom dôsledku aj hrady sa budovali na základoch starších hradísk, s ktorými sa bližšie oboznámite v tejto monografii. Predkladáme Vám síce neucelený, ale nateraz známy súbor opevnení z obdobia od praveku po stredovek s vedomím, že ich počet je omnoho vyšší a iba odborný záujem, vôľa samospráv a rovnako pričinenie sa jednotlivcov (možno tiež práve Vás), môžu doterajšie poznatky o opevneniach na Liptove rozšíriť a dotvoriť už teraz pomerne pestrú mozaiku hradísk, hrádkov a refúgií Liptova. Veríme, že kniha, ktorú práve držíte v rukách si nájde širokú skupinu čitateľov, nielen Liptákov, pre ktorých bude potešením, obohatením, oddychom, ale i motiváciou, povzbudením a impulzom pre aktívny záujem o ochranu nášho nesmierne bohatého kultúrneho dedičstva.

Vydavateľ Martin Furman
Počet strán 417
Rok vydania 2016
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788097239626
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/98044/opevnenia-na-liptove
Je obdivuhodné, že relatívne hornaté, husto zalesnené a pomerne drsné územie bolo miestom pre život už vo včasnom období vývoja ľudstva. Iste k tomu napomohol reliéf Liptovskej kotliny, ktorý tvorí prirodzene uzavretý celok zo severu i z juhu chránený pásmom hôr viac či menej zasahujúcich svojimi výbežkami do kotliny. Práve tieto ostrohy ponúkali naším predkom sídla pre vtedajšie elity, útočisko pred nepriateľom, miesto pre život a pracovné aktivity vtedajších obyvateľov. Archeologické nálezy z viacerých hradísk a hrádkov Liptova dokladajú intenzívne osídlenie niekoľkých generácií, či dokonca storočí. Predkovia sa k viacerým strategickým polohám vracali s odstupom istej epochy. Nachádzali na nich vhodné miesto pre prežitie v obdobiach rôznych nebezpečenstiev. Boli akýmisi predchodcami stredovekých hradov. V konečnom dôsledku aj hrady sa budovali na základoch starších hradísk, s ktorými sa bližšie oboznámite v tejto monografii. Predkladáme Vám síce neucelený, ale nateraz známy súbor opevnení z obdobia od praveku po stredovek s vedomím, že ich počet je omnoho vyšší a iba odborný záujem, vôľa samospráv a rovnako pričinenie sa jednotlivcov (možno tiež práve Vás), môžu doterajšie poznatky o opevneniach na Liptove rozšíriť a dotvoriť už teraz pomerne pestrú mozaiku hradísk, hrádkov a refúgií Liptova. Veríme, že kniha, ktorú práve držíte v rukách si nájde širokú skupinu čitateľov, nielen Liptákov, pre ktorých bude potešením, obohatením, oddychom, ale i motiváciou, povzbudením a impulzom pre aktívny záujem o ochranu nášho nesmierne bohatého kultúrneho dedičstva.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny