Osídlenie Dolného Považia v stredoveku

5 %

Osídlenie Dolného Považia v stredoveku Príspevok k dejinám sídelného vývoja Západného Slovenska

Hrubý Tomáš

Výskum vývoja osídlenia patrí k bazálnym úlohám každej historiografie. Veď práve „ľudia tvoria dejiny“, teda iba prítomnosťou ľudí a ľudského spoločenstva v určitom priestore sa formujú udalosti, ktoré možno skúmať a tie nazývame dejinami.

Štúdiom sídelného priestoru môžeme získať lepšiu predstavu o etnických, hospodársko-ekonomických, kultúrnych, ale i politických pomeroch. Zároveň sa tomto pozadí dajú sledovať procesy, ktoré ovplyvňovali tzv. veľké dejiny. Čitateľovi sa dostáva sa do rúk publikácia, ktorej hlavnou obsahovou náplňou a cieľom je opísať vývoj stredovekého osídlenia v časti regiónu západného Slovenska. V období stredoveku sa sformovali ekonomické, hospodárske a politické štruktúry ktoré významným spôsobom formovali a v mnohých ohľadoch aj podnes formujú našu spoločnosť. Aj preto je nevyhnutné pravdivo poznať tieto procesy. Toto skromné dielo si nemôže klásť ambíciu byť vyčerpávajúcim opisom všetkých sídelných procesov v sledovanom období, skôr chce byť príspevkom k bádaniu osídlenia západného Slovenska v stredoveku. Veríme, že táto publikácia bude užitočným sprievodcom pri pochopení jednej zo základných stránok takmer tisícročného vývoja stredovekej spoločnosti.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 252
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374909006
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/92250/osidlenie-dolneho-povazia-v-stredoveku
Štúdiom sídelného priestoru môžeme získať lepšiu predstavu o etnických, hospodársko-ekonomických, kultúrnych, ale i politických pomeroch. Zároveň sa tomto pozadí dajú sledovať procesy, ktoré ovplyvňovali tzv. veľké dejiny. Čitateľovi sa dostáva sa do rúk publikácia, ktorej hlavnou obsahovou náplňou a cieľom je opísať vývoj stredovekého osídlenia v časti regiónu západného Slovenska. V období stredoveku sa sformovali ekonomické, hospodárske a politické štruktúry ktoré významným spôsobom formovali a v mnohých ohľadoch aj podnes formujú našu spoločnosť. Aj preto je nevyhnutné pravdivo poznať tieto procesy. Toto skromné dielo si nemôže klásť ambíciu byť vyčerpávajúcim opisom všetkých sídelných procesov v sledovanom období, skôr chce byť príspevkom k bádaniu osídlenia západného Slovenska v stredoveku. Veríme, že táto publikácia bude užitočným sprievodcom pri pochopení jednej zo základných stránok takmer tisícročného vývoja stredovekej spoločnosti.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny