Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii / Kognitivní a metakognitivní př

5 %

Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii / Kognitivní a metakognitivní př Edukácia a poradenstvo / Edukace a poradenství

Žovinec Erik

V 80. rokoch 20. storočia sa v špeciálnej pedagogike vo svete začínajú zretľnejšie objavovať práce súvisiace s výskumom metakognície u žiakov s rôznymi typmi postihnutia. Tieto vplyvy sa výraznejšie premietajú aj do súčasnejteórie a empírie v problematike porúch učenia (Wong, 1987, s. 189-195). Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia bývajú charakterizovaní ako aktívni, ale neefektívni študenti, ktorí nemajú ľahký prístup a koordináciu viacerých súbežných mentálnych procesov, ktoré bežia pri učení, ktorí majú problémy so sebaregulačnými procesmi ako monitorovanie, kontrolovanie a opravy v procese učenia pri bežnom vyučovaní. Tieto deficity v strategických informačných procesoch možno sledovať kontinuálne aj na úrovni ich nadobúdania, osvojovania a aj na úrovni ich automatizácie (Torgesen J. K. podľa Meltzer, 1993, s. 20). Tieto nedostatky sa vo všeobecnosti nazývajú deficity v metakognitívnych stratégiach.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Iris
Počet strán 163
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina, čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788081530180
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/8990/edukacia-a-poradenstvo-edukace-a-poradenstvi

Ďalšie z kategórie pedagogika